Kwaliteitsvenster

Van Neynsel heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Iedereen draagt dagelijks bij aan kwaliteit door haar/zijn professionaliteit en betrokkenheid. Dit geldt voor alle medewerkers, staf en vrijwilligers.

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid van Van Neynsel is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit wordt (voortdurend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en een kwaliteitsjaarverslag. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster geven wij overzichtelijk weer hoe Van Neynsel op de verschillende onderwerpen invulling geeft aan de kwaliteitsaspecten.

Hoe waarderen onze cliënten onze zorg- en dienstverlening?

Fijn leven

Klantwaardering

Hoe tevreden zijn onze medewerkers en vrijwilligers?

Tevredenheid

Aan welke kwaliteitseisen voldoet Van Neynsel?

Fysiotherapie

Kwaliteit

Hoe zorgen we ervoor dat onze cliënten zich veilig voelen?

Boodschappen bij Antoniegaarde

Veiligheid

Hoe werken we aan verbetering van onze dienstverlening?

Kleinschalig wonen ouderen

Leren & ontwikkelen

Hoe dragen innovaties bij aan aangenamer leven en werken?

Innovatie

Hoe denken cliënten, medewerkers en vrijwilligers mee?

Verzorger

Medezeggenschap

Wie besturen Van Neynsel en wie houdt daar toezicht op?

Bestuur en toezicht

Bestuur & toezicht

Met wie werken we samen om de beste zorg te bieden?

Zorg bij dementie

Samenwerking

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer