Kwaliteitsvenster

Van Neynsel heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Iedereen draagt dagelijks bij aan kwaliteit door haar/zijn professionaliteit en betrokkenheid. Dit geldt voor alle medewerkers, staf en vrijwilligers.

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid van Van Neynsel is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit wordt (voortdurend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en een kwaliteitsjaarverslag. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster geven wij overzichtelijk weer hoe Van Neynsel op de verschillende onderwerpen invulling geeft aan de kwaliteitsaspecten.