• Welzijn - Van Neynsel

Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Resultaten  2018

Medewerkersraadpleging

In overleg met de OR is besloten geen Fan scan uit te voeren.

Scholingen welbevinden

De scholing genaamd Expeditie is in 2018 gestart op de locatie De Grevelingen.

Per team (zorg en gastvrijheid) is er een maandelijkse bijeenkomst olv een trainer van Tao of Care en Progressionel People en verdiepen zich in o.a. teamsamenwerking en anders kijken naar en aandacht geven aan de cliënt. Alle locaties komen aan de beurt.

De ondersteunende dienst teams hebben drie bijeenkomsten gehad waarin het welbevinden van cliënten voorop stond. Dit wordt vervolgd met teambijeenkomsten om ook de onderlinge samenwerking verder vorm te geven.

Speerpunten 2019

Vrijwilligersbeleid

In 2019 wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij zal de aandacht uit gaan naar vrijwilligers op de woningen. Hiervoor is het nodig dat er een tijdelijke ‘aanjager’ komt die vrijwilligers hiervoor werft en aan de juiste woning en cliënt koppelt.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer