Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten

In 2022 is meer aandacht besteed aan het onboardings-proces en de analyse van de exitgesprekken met als doel het binden en boeien van medewerkers.

HR-processen t.a.v. de in, door en uitstroom worden gevolgd via data en data-analyse. Op deze manier kunnen we tijdig verbeteringen aanbrengen in processen, pro actiever signaleren welke ontwikkelingen zich voordoen en de effectiviteit van maatregelen meten en waar nodig bijstellen.

Begin 2023 heeft een onderzoek naar werkbeleving plaatsgevonden. Het goede nieuws is; alle medewerkers zijn overwegend positief over werken bij Van Neynsel, binnen de locatie en binnen het team. Daar zijn wij trots op!

De zogenaamde employer Net Promoter Score (eNPS) is een belangrijke graadmeter die aangeeft in hoeverre medewerkers de organisatie aanbevelen. De medewerkers van Van Neynsel behaalden hier een score van 42, wat betekent dat men de organisatie graag aanbeveelt en een cijfer 8 geeft.

Verder is onderzocht wat medewerkers gemiddeld genomen het belangrijkste vinden in het werk, wat motiveert en wat de belangrijke waarden zijn. Ook is gevraagd hoe tevreden medewerkers zijn op deze onderdelen. De volgende drijfveren vinden medewerkers binnen Van Neynsel het meest belangrijk:

1. Relatie met collega’s2. Werk-privébalans 3. Waardering 4. Intrinsieke motivatie 5. Diversiteit en inclusie

Met name het werken met je collega’s vinden de meeste medewerkers erg belangrijk en daar is men het meest tevreden over. De ervaren waardering en de werk-privébalans (werkdruk) zijn aandachtspunten, maar men is hier wel positief over. Onze resultaten sluiten aan bij het landelijke beeld dat binnen onze sector sprake is van werkdruk maar de passie voor het vak enorm groot is.

In 2022 is uitvoering gegeven aan een coaching plan vrijwilligersfans op alle locaties.

Het wervingsbeleid is opgezet en het vrijwilligersportaal is op orde gebracht.

We hebben per 2023 een nieuwe arbodienstverlener aangetrokken: Zorg van de Zaak. Dit vanwege een nieuwe frisse blik op verzuim.

Speerpunten

We implementeren in 2023 een nieuwe tool waarmee we hoogfrequent de medewerkerstevredenheid kunnen meten.

Vrijwilligers zijn de haarlemmerolie van onze organisatie. Cliënten krijgen van hen extra individuele aandacht en ze maken veel activiteiten mogelijk.
Bij Van Neynsel maken we geen onderscheid tussen betaalde en onbetaalde medewerkers. Vrijwilligers worden betrokken bij allerlei
communicatie, krijgen naar behoefte scholing en ontvangen dezelfde attenties. De ‘vrijwilligersfan’ moet ervoor zorgen dat vrijwillige medewerkers zich
thuis voelen in de organisatie. Hier wordt in 2023 extra aandacht aan besteed.

We ondernemen diverse acties in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, zoals een workshop over de overgang.

In 2023 zijn de mentoren belangrijk voor het binden en boeien van nieuwe medewerkers. Een mentor werken en leren ontvangt nieuwe medewerkers en begeleidt hen de eerste zes maanden in de kennismaking met Van Neynsel (modern gezegd het onboardingstraject)

We werken in 2023 aan een update van de strategische personeelsplanning en het strategisch opleidingsplan.

In 2023 draait het project ‘Samen werken aan gezond werken’ op verzoek van het zorgkantoor en i.s.m. IZZ en CAOP.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring