Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten

In 2021 is het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld behaald. De NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers en versterkt de positie van vrijwilligerswerk in de samenleving. Zo krijgt vrijwilligerswerk de aandacht die nodig is. Dit keurmerk is de bevestiging van een goed vrijwilligersbeleid.

Speerpunten

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan een coaching plan vrijwilligersfans op alle locaties.

Het wervingsbeleid wordt opgezet en het vrijwilligersportaal wordt op orde gebracht. Ook worden de vrijwilligers geschoold via de Van Neynsel academie en de vrijwilligersacademie en zal er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden worden.

In 2022 wordt meer aandacht besteed aan het onboarding-proces en de analyse van de exitgesprekken met als doel het binden en boeien van medewerkers.

HR-processen t.a.v. de in, door en uitstroom worden gevolgd via data en data-analyse. Op deze manier kunnen we tijdig verbeteringen aanbrengen in processen, pro actiever signaleren welke ontwikkelingen zich voordoen en de effectiviteit van maatregelen meten en waar nodig bijstellen. We gaan ons meer richten op specifieke doelgroepen om gericht en sneller impactvolle maatregelen te nemen. Dit gaan we onder andere doen door de medewerker-betrokkenheid frequenter en laagdrempeliger te meten.

Ten behoeve van de ontwikkeling en borging van de kwaliteit van zorg wordt de inzet van de verpleegkundige kwaliteit getoetst in de relatie tot de inzet van de verpleegkundige op locatie. Een verheldering van een concretere taakafbakening (wie doet wat) draagt bij aan borgen van de kwaliteit van zorg en de verwachting is dat de aanwezige competenties van verpleegkundige op locaties beter worden benut.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring