Sociale Benadering Dementie

Het leven van mensen met dementie wordt bepaald door impact van de ziekte op hun persoonlijke leefwereld. De voortdurende wisselwerking tussen ziekte en leefwereld noemen we de Sociale Benadering Dementie (SBD).

Kloof tussen behoeften en aanbod

De Sociale Benadering Dementie vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Daaruit blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk nog veel op medische begeleiding en zorg, en die is nodig en zinvol. Mensen met dementie en naasten willen echter ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven. Ze ervaren nog vaak een leemte als het gaat om ondersteuning op universele menselijke behoeften die door de ziekte onder druk komen te staan.
Lees hier meer informatie over de Sociale Benadering Dementie.