Sociale benadering dementie

Het leven van mensen met dementie wordt bepaald door impact van de ziekte op hun persoonlijke leefwereld. De voortdurende wisselwerking tussen ziekte en leefwereld noemen we de sociale benadering dementie.

Kloof tussen behoeften en aanbod

De sociale benadering dementie vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Daaruit blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk nog veel op medische begeleiding en zorg, en die is nodig en zinvol. Mensen met dementie en naasten willen echter ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven. Ze ervaren nog vaak een leemte als het gaat om ondersteuning op universele menselijke behoeften die door de ziekte onder druk komen te staan.
Lees hier meer informatie over de sociale benadering dementie.

SB-Team Den Bosch: even voorstellen

Wij zijn Chrissie, Ingrid en Yana, het SB-Team van de Social Trial in Den Bosch. Met z’n drieën gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning voor kwetsbare ouderen en mensen met geheugenproblematiek in de wijk Den Bosch-Zuid.

Ondersteuning bij dementie

In Nederland is er al veel georganiseerd rondom ondersteuning bij dementie. Dit is veelal vanuit een medisch oogpunt. Ons doel is om ons meer te richten op de sociale en psychologische behoeften van zowel de mensen met geheugenproblematiek als hun naasten. Het wordt een gezamenlijke zoektocht naar het vinden van balans tussen aan enerzijds de impact van geheugenproblematiek en anderzijds de kwaliteit van dagelijks leven.

Passende ondersteuning

De Social Trial is een experiment waarin we samen met de deelnemers ontdekken wat passende ondersteuning is bij hun behoeften. Op die manier bieden we ondersteuning op vragen waar het huidige aanbod niet altijd oog voor heeft.

Foto:Van links naar rechts: Rosanne Lucas (onderzoeksprojectleider), Ingrid Sluiseman, Chrissie van Helvoirt, Anne-Mei Thé (grondlegger Sociale Benadering Dementie), Yana Vovk, Mark Smit (inhoudelijk projectleider)

Van links naar rechts: Rosanne Lucas (onderzoeksprojectleider), Ingrid Sluiseman, Chrissie van Helvoirt, Anne-Mei Thé (grondlegger Sociale Benadering Dementie), Yana Vovk, Mark Smit (inhoudelijk projectleider)

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer