miMakker

De miMakker luistert, kijkt, slaat een arm om de schouder, maakt een praatje, huilt mee, lacht mee, of zit gewoon naast iemand. Muziek speelt een belangrijke rol bij het werk, net als het lichaam, de stem en mimiek. De miMakker maakt contact met mensen met dementie, voor wie taal niet meer vanzelfsprekend is.

Mensen met dementie raken de grip op de werkelijkheid kwijt en leven in het moment. Maar de emoties van blijdschap, verdriet en boosheid blijven aanwezig. De miMakker probeert tot die emoties en gevoelens door te dringen.

Zintuigen

MiMakker Pebbels brengt tijd door met onze bewoners met dementie. Met een rode neus en opvallende kleding probeert ze via de zintuigen contact te maken. Ze stemt af op tempo, emotie, beleving en grenzen van de bewoner. Elke reactie of emotie mag er zijn. Alleen door respect te tonen voor de grenzen van de ander, kan namelijk vertrouwen en veiligheid ontstaan. Door het tempo aan te passen aan het tempo van de bewoner, kan hij/zij zich openstellen en initiatief tonen. Het contact is op basis van gelijkwaardigheid, als het ware als een maatje (miMakker staat voor ‘mijn maatje’). Écht contact met de mens achter de dementie.

Clown

De rode neus geeft de miMakker een vrijbrief om ongewone, verrassende dingen te doen. Het is geen optreden. Het gaat om de interactie. Hierbij zijn de belevingsgerichte benadering in combinatie met clownstechnieken van belang. Net als een clown is de miMakker onhandig. Ze doet domme dingen en er mislukt veel, wat de bewoner het gevoel kan geven beter en sterker te zijn. De miMakker zet hiermee de ander in zijn/haar kracht. De bewoner mag de miMakker helpen en dit kan de eigenwaarde vergroten.

Meer weten? Mail onze miMakker via mimakker@vanneynsel.nl.

De miMakkusmethode

Een miMakker is opgeleid door Stichting miMakkus, die als doel heeft de zorg voor mensen met onbegrepen gedrag te verbeteren op het gebied van contact en communicatie. De miMakkusmethode is in 2002 geïntroduceerd in de gezondheidszorg. Deze methode berust op een ervaringsgerichte benaderingswijze.