• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten

Begin 2023 zijn zowel de bewoners als naasten geraadpleegd. In totaal hebben 482 deelnemers de enquête ingevuld. De respons is hiermee 52%. Onderstaand de resultaten per onderwerp:

Medewerkers 7,8
Kwaliteit van leven 7,3
Afspraken 7,4
Verpleging 7,4
Luisteren 7,6
Accommodatie 7,8
Totaalscore 7,6

Eind 2022 en begin 2023 zijn cliënten die paramedische zorg ontvangen van een fysiotherapeut, logopediste, diëtiste en/of ergotherapeut ontvangen bevraagd over hun ervaringen. Cliënten konden de vragen op papier of online beantwoorden. In totaal hadden 51 deelnemers de vragenlijst ingevuld.

De PREM Paramedische zorg bestaat uit zeven gesloten vragen, één aanbevelingsvraag, twee open vragen en drie achtergrondvragen. De uitkomsten zijn te lezen op  ZorgkaartNederland.

Voor een samenvatting van de uitkomsten zie deze infographic.

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging dient vanaf 2019 voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In oktober-november 2022 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. De resultaten van de meting geven ons inzicht in wat onze cliënten van de geboden zorg of ondersteuning vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dit geeft ons concrete punten om mee aan de slag te gaan en om verder te verbeteren.

Door te klikken op onderstaande link vindt u in de infographic de resultaten van de meting in 2022:

Infographic-Wijkverpleging

Medio 2022 hebben er brainstormsessies plaatsgevonden met zorgmedewerkers en teamleiders hoe Zorgkaart Nederland te promoten. Naar aanleiding van deze sessies is een plan van aanpak opgesteld dat in het najaar is uitgevoerd.

We hebben extra flyers gemaakt en ook een flyer voor de thuiszorg. Daarnaast hebben we standaard Zorgkaart Nederland in de locatienieuwsbrieven opgenomen en er zijn ambassadeurs geworven voor het promoten van Zorgkaart Nederland binnen de teams.

Alle waarderingen, zowel die van de bewoners, naasten en cliënten van de wijkverpleging zijn doorgeleverd aan Zorgkaart Nederland en voor iedereen te lezen.

Speerpunten

In 2023 wordt een herziende visie geformuleerd op cliëntenraadplegingen. Dit in afstemming met de CCR.

In 2023 zal nog meer aandacht worden besteed aan het verkrijgen van reviews op Zorgkaart Nederland middels het actief onder de aandacht brengen van Zorgkaart Nederland tijdens zorgevaluaties en het uitdelen van flyers. Deze reviews gebruiken we voor het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. Ook wordt hiermee voldaan aan de eis om de totaalscore op Zorgkaart Nederland te benutten als stuurinformatie vanuit het kwaliteitskader.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring