• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Resultaten 2019

In 2019 wordt samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal. Diverse opties zijn besproken maar vanwege onduidelijkheden rondom de Kwaliteitswaaier is besloten om dezelfde methodiek te hanteren als in 2018. In het najaar 2019 zijn bewoners en vertegenwoordigers geraadpleegd. De cliënten van de thuiszorg zijn middels de PREM-meting geraadpleegd.

In 2019 wordt actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurt onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook wordt gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

Speerpunten 2020

In 2020 wordt het meest geschikte meetinstrument gekozen om het welbevinden van cliënten te meten.Vanwege corona is het keuzeproces vertraagd. Begin 2021 wordt in afstemming met de CCR het traject in gang gezet.

Resultaten ervaringen cliënten wijkverpleging 2020

In het voorjaar heeft ondanks corona de PREM meting plaatsgevonden onder de cliënten van de thuiszorg. De PREM is een gestandaardiseerde meting waarmee wij de ervaringen van onze cliënten meten. De resultaten van de meting geven ons inzicht in wat onze cliënten van de geboden zorg of ondersteuning vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dit geeft ons concrete punten om mee aan de slag te gaan en om verder te verbeteren.

Resultaten Van Neynsel Thuis De Taling

In 2020 wordt nog meer aandacht besteed aan het plaatsen van reviews op Zorgkaart Nederland. Dit gebeurt onder meer door het actief onder de aandacht brengen van Zorgkaart Nederland tijdens zorgevaluaties en door het uitdelen van flyers.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring