• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2020

Vanuit het Kwaliteitskader Wijkverpleging dient vanaf 2019 voor de cliënten met wijkverpleging jaarlijks een uitvraag volgens de PREM-methode plaats te vinden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measures en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. In de vragenlijsten komen verschillende onderwerpen aan bod zoals aandacht en bejegening, deskundigheid en aanbeveling.

In maart-april 2020 heeft de meting cliëntervaringen wijkverpleging (PREM) plaatsgevonden. Deze raadpleging is uitgevoerd door onderzoeksbureau Facit. De resultaten van de meting geven ons inzicht in wat onze cliënten van de geboden zorg of ondersteuning vinden. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Dit geeft ons concrete punten om mee aan de slag te gaan en om verder te verbeteren.

In het najaar van 2021 zal er weer een nieuwe meting cliëntervaringen wijkverpleging plaatsvinden.

Door te klikken op onderstaande links vindt u in de infographics de resultaten van de metingen in 2020:

Facit Infographic PREM Wijkverpleging 2020 Locatie Antoniegaarde

Facit-Infographic PREM Wijkverpleging 2020 Locatie De Grevelingen  

Facit Infographic PREM Wijkverpleging 2020 Locatie De Taling

Speerpunten 2021

In 2021 wordt het meest geschikte meetinstrument gekozen om het welbevinden van cliënten te meten. Vanwege corona is het keuzeproces vertraagd. Begin 2021 wordt in afstemming met de CCR het traject in gang gezet.

In 2021 wordt nog meer aandacht besteed aan het plaatsen van reviews op Zorgkaart Nederland. Dit gebeurt onder meer door het actief onder de aandacht brengen van Zorgkaart Nederland tijdens zorgevaluaties en door het uitdelen van flyers.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring