Sociale innovatie

Sociale innovatie is een verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties die gericht zijn op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking voor de verbetering van de diensten.

Welbevinden vergroten

Het doel is om het welbevinden van onze cliënten te verhogen. Door sociale innovatie kan eenzaamheid worden voorkomen, worden mensen geactiveerd en kunnen cliënten beter de zorg en ondersteuning in eigen hand houden. De afgelopen jaren zijn ruim 320.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen terwijl ze medisch niets mankeren. Bij kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen, kunnen eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten leiden. Van Neynsel is van mening dat een deel van de vereenzaming van ouderen opgelost kan worden door het stimuleren van ontmoetingen in de wijk. Door wijkbewoners, scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kunnen ouderen meer uit hun isolement komen. Binnen Van Neynsel lopen tal van projecten om deze verbinding te vergroten.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Zorgzaam Den Bosch

Zorgzaam Den Bosch is een coalitie van vijftien organisaties en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met Zorgzaam Den Bosch ontwikkelen wij samen met vertegenwoordigers van bewoners een gebiedsgericht aanbod op gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit aanbod zal maatwerk per gebied zijn. Wij richten ons op kwetsbare burgers met een beperking, een chronisch/psychisch probleem of een psychosociaal probleem, en die daardoor moeilijkheden bij zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie ondervinden. Met deze mensen willen wij zorgzame wijken in een zorgzame stad maken. Lees meer over Zorgzaam Den Bosch.

Samen Sterk in de Wijk in Vught

In Vught werken gemeente, welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties samen in een formeel netwerk met een stuurgroep, programmateam in wisselende coalities. Afhankelijk van het onderwerp worden slagvaardige projectteams ingericht. Samen zorgen zij ervoor dat mensen met én zonder beperking ‘gewoon meedoen’.

Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch

Ondernemend Onderwijs is een netwerkorganisatie met als doel de ondernemende kwaliteiten bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te vergroten. Van Neynsel werkt samen met stichting Ondernemend Onderwijs bij het ontplooien van initiatieven gericht op het versterken van sociaal contact tussen wijkbewoners. Dit verlaagt gevoelens van eenzaamheid en houdt het leven aangenaam voor ouderen. Lees meer over Ondernemend Onderwijs.

Resultaten

Wij zijn Zuiderschans

Medio 2022 is locatie Wij zijn Zuiderschans geopend in Den Bosch. Hier wordt gewerkt volgens een vernieuwende aanpak in de ouderenzorg met een team dat bestaat uit medewerkers mét en zonder zorgachtergrond. Mensen met ervaring in onder andere de horeca, hospitality of dienstverlening werken samen met verpleegkundigen en verzorgenden volgens het principe van de Sociale Benadering Dementie. Een waardevolle combinatie. De focus ligt op wat er nog allemaal wel kan, ondanks de dementie. Bij Wij zijn Zuiderschans doet iedereen mee, dat is het idee. Dit vraagt om medewerkers die kunnen improviseren en inspelen op de behoeften en wensen van bewoners. Die het lef hebben om actie te ondernemen en met elkaar Wij zijn Zuiderschans willen realiseren.

Boswijk

Vier woningen van Boswijk zijn per 1 november 2022 gestart met het werken volgens de sociale benadering dementie (SBD). De SBD past prima bij de leefsferen waar binnen Boswijk mee gewerkt wordt blijkt uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.  Door het toepassen van SBD kunnen we binnen Boswijk de leefsferen nog meer tot zijn recht laten komen. Begin 2023 wordt de SBD op andere woningen bij Boswijk uitgerold.

Resultaten ICT

  1. Het programma ICT Next Step is afgerond (o.a. vervangen ICT-leverancier en nieuwe ICT regie organisatie);
  2. Digi-coaches zijn aangesteld;
  3. de voorbereidingen zijn getroffen om het nieuwe telefonie en domotica systeem uit te rollen over alle locaties

Pilot slim incontinentiemateriaal 

Op de locatie is eind 2022 begonnen met de pilot slim incontinentiemateriaal. Er heeft onder alle bewoners een nul-meting plaatsgevonden om meer inzicht te krijgen in het continentiepatroon van bewoners. Daarna zijn de ingevulde formulieren besproken met de teams, samen met Tena.

Vervolgens is gekeken welke bewoners in aanmerking komen voor Tena Identifi. Dit product geeft meer inzicht in de plaspatronen van bewoners die incontinent zijn en gedurende 72 uur wordt het urineverlies geregistreerd. Na afloop is alle informatie over het plaspatroon en toiletbezoeken verzameld en in een rapportage opgenomen. En zo kunnen de toiletbezoeken en het gebruik van de juiste incontinentieverbanden nog beter op de persoonlijke situatie van de bewoners worden afgestemd.

Speerpunten

Van Neynsel gaat in 2023 aan de slag met het structureel implementeren van innovaties. Een ‘innovatie’ is letterlijk een ‘vernieuwing’. We vernieuwen continu voor onze cliënten en om het werk voor de medewerkers makkelijker, leuker en efficiënter te maken. Om hier komende jaren richting aan te geven, heeft Van Neynsel een missie en visie op innovatie opgesteld. Deze biedt handvatten bij het starten van projecten en implementeren van innovaties. 

Oog Voor Innovatie Commissie (OVIC)

Er zijn al veel innovatieve ideeën om het werk te verlichten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Oog Voor Innovatie Commissie (OVIC) is begin 2023 in het leven geroepen om hier structuur aan te geven.  De commissie gaat op de onderstaande manier voor structuur  zorgen.

  1. Alle medewerkers binnen Van Neynsel kunnen innovatieve ideeën indienen. We willen namelijk dat iedereen kan bijdragen aan het vernieuwen van de organisatie. De OVIC beoordeelt het idee aan de hand van een aantal criteria.
  2. Daarnaast beoordeelt de OVIC al bestaande innovaties die bijvoorbeeld bij andere organisaties gebruikt worden: hoe kunnen we van elkaar leren?

Change Advisory Board (CAB)

Het ‘CAB’, Change Advisory Board, is gelinkt aan de OVIC.  Het CAB is een commissie vanuit de ICT-afdeling. Die beoordeelt onder andere ideeën die vanuit het OVIC komen op technische haalbaarheid, informatieveiligheid en IT-architectuur. Vanuit het CAB zit er een vertegenwoordiger in het OVIC. Op deze manier zorgen we dat als we met een innovatie starten, deze altijd getoetst is op technische haalbaarheid.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring