Kom bij de cliëntenraad

Wilt u de stem van de cliënten van een van de locaties van Van Neynsel zijn? Dat is fijn!

U vindt hier meer informatie, en onderaan de pagina staan de contactgegevens van de wijkmanagers van elke locatie. Wilt u bijvoorbeeld cliëntenraadslid worden voor Van Neynsel De Grevelingen? Dan neemt u contact op met de wijkmanager van die locatie. We ontmoeten u graag!

Cliëntenraden

Cliënten van zorginstellingen participeren steeds meer en hebben medezeggenschap bij besluiten die hen kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling, en elke locatie van Van Neynsel heeft een eigen cliëntenraad.

Praktische informatie

Cliëntenraadsleden zijn vrijwilligers. Zij krijgen voor hun inzet een bescheiden vergoeding van € 300,- per jaar. Om hun rol goed te kunnen vervullen verwachten we dat (nieuwe) cliëntenraadsleden deelnemen aan een (gratis) cursusdag, waarbij kennis wordt gemaakt met de organisatie en onze visie op cliëntenmedezeggenschap. Deelname aan een lokale cliëntenraad kost zo’n acht tot tien uur per maand.