Kom bij de cliëntenraad

Wilt u de stem van de cliënten van een van de locaties van Van Neynsel zijn? Dat is fijn!

U vindt hier meer informatie, en onderaan de pagina staan de contactgegevens van de wijkmanagers van elke locatie. Wilt u bijvoorbeeld cliëntenraadslid worden voor Van Neynsel De Grevelingen? Dan neemt u contact op met de wijkmanager van die locatie. We ontmoeten u graag!

Cliëntenraden

Cliënten van zorginstellingen participeren steeds meer en hebben medezeggenschap bij besluiten die hen kunnen raken. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in een zorginstelling, en elke locatie van Van Neynsel heeft een eigen cliëntenraad.

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de algemene belangen van alle cliënten van Van Neynsel en is spreekbuis naar de raad van bestuur en het management. De CCR is dus niet bedoeld voor individuele klachten. De taken van de CCR kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in zaken die alle cliënten aangaan. Denk dan bijvoorbeeld aan belangrijke wijzigingen in de organisatie, verhuizing en/of verbouwingen, toelatingsbeleid voor en beëindiging van zorgverlening aan cliënten, het klachtenregelingbeleid, voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, recreatiebeleid en kwaliteitsbeleid.