• Contact - Van Neynsel

Klachtenregeling

Van Neynsel wil goede zorg leveren en het welbevinden van u als bewoner of cliënt vergroten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval horen wij graag van u. Een klacht is vaak het gevolg van een misverstand: onvoldoende informatie, onduidelijke communicatie, verkeerde verwachtingen.

Maak daarom uw onvrede zo snel mogelijk bespreekbaar met de medewerker op wie de onvrede betrekking heeft, of een verantwoordelijke of teamcoach. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Het direct uitpraten lucht vaak op en verheldert zaken.

Komt u er niet uit samen? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenregeling. Daarbij hoort ook ons klachtenformulier, dat u kunt sturen naar:
Van Neynsel
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 90112
5200 MA ‘s-Hertogenbosch
of verstuur het digitaal naar klachtenfunctionaris@vanneynsel.nl.

Klachtenregeling WZD

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of soortgelijk ziektebeeld. Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de WZD. Die kunt u hier vinden.

Voor WZD-klachten kunt u ook terecht bij de de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). U kunt de KCOZ bereiken via www.kcoz.nl.

Contact met de klachtenfunctionaris

Wilt u persoonlijk uw vraag stellen of klacht bespreken? Neem dan contact op met een van onze klachtenfunctionarisssen via telefoonnummer 073 – 82 28 700.

Meer weten over de klachtenregeling of de klachtencommissie?

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit geschillen zorg
Regionale klachtencommissie

Contact met de klachtenfunctionaris

Wilt u persoonlijk uw vraag stellen of klacht bespreken? Neem dan contact op met een van onze klachtenfunctionarisssen via telefoonnummer 073 – 82 28 700.