• Contact - Van Neynsel

Klachtenregeling

Van Neynsel wil goede zorg leveren en het welbevinden van u als bewoner of cliënt vergroten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval horen wij graag van u. Een klacht is vaak het gevolg van een misverstand: onvoldoende informatie, onduidelijke communicatie, verkeerde verwachtingen.

Maak daarom uw onvrede zo snel mogelijk bespreekbaar met de medewerker op wie de onvrede betrekking heeft, of een verantwoordelijke of teamcoach/wijkmanager. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Het direct uitpraten lucht vaak op en verheldert zaken.

Geef hier uw eventuele klacht door: Klachtenformulier

Klachtenregeling WZD

De Wet zorg en dwang (WZD) regelt de onvrijwillige opneming en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening of soortgelijk ziektebeeld. Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de WZD. Die kunt u hier vinden.

Voor WZD-klachten kunt u ook terecht bij de de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). U kunt de KCOZ bereiken via onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@vanneynsel.nl. Geef in uw mail duidelijk aan dat het om een WZD-klacht gaat.

Contact met de klachtenfunctionaris

Wilt u persoonlijk uw vraag stellen of klacht bespreken? Neem dan contact op met een van onze klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 073 – 82 28 700.

Contact met de regionale klachtencommissie

Wilt u persoonlijk uw vraag stellen of klacht bespreken met de regionale klachtencommissie? Kijk dan op de website van de Regionale klachtencommissie of neem contact op via info@regionaleklachtencommissiezorg.nl.

Meer weten over de klachtenregeling?

Klachtenregeling Wet Klachten, kwaliteit geschillen zorg