• Fysiotherapie

Kwaliteit

Ieder mens is anders, met eigen wensen en behoeften. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Bij Van Neynsel zoeken we daarom altijd naar een persoonlijke oplossing. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Professionele en veilige zorg

Van Neynsel levert professionele zorg. Dat is veilige zorg, volgens bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen, die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van interne audits toetst Van Neynsel regelmatig of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld.

Kwaliteitsmetingen

Van Neynsel neemt ook deel aan andere kwaliteitsmetingen, zoals klanttevredenheidsonderzoeken en de meting zorginhoudelijke indicatoren. Bij klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij cliënten en contactpersonen hoe zij onze zorg ervaren. De meting zorginhoudelijke indicatoren geeft inzicht in de mate waarop er veilig wordt gewerkt bij Van Neynsel. Deze metingen worden uitgevoerd door externe bureaus, zodat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Resultaten  2018

Kwaliteitsmanagementsysteem; het Kwaliteitshart

Vorig jaar heeft Van Neynsel zelfontwikkeld kwaliteitssysteem ontwikkeld, dat aansluit bij de visie en missie van Van Neynsel.

Van Neynsel heeft het kwaliteitssysteem gevisualiseerd, in de vorm van een Kwaliteitshart. Medewerkers zijn betrokken bij hun werk en hebben het hart op de juiste plaats en werken met compassie. Ze hebben een hart van goud voor de cliënten.

Volg het lint van buiten naar binnen, naar het hart toe. Vanaf de belofte fitte organisatie, de basis moet op orde zijn, naar de belofte maatwerk. Zo kom je bij de kern van het hart: welbevinden voor bewoners/cliënten (de visie van Van Neynsel). Kortom, de richting waarin Van Neynsel zich de komende jaren beweegt.

De vijf beloftes in het Kwaliteitshart staan ook in het meerjarenbeleidsplan 2020. Ze zijn vertaald naar wat zij betekenen voor de cliënt. Het hart is constant in beweging; leren en verbeteren staan centraal. Kwaliteitsbewustzijn onder alle medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

Interne audits

Vorig jaar zijn hebben zorgmedewerkers de trainig interne audits gevolgd die is gegeven door een extern bureau. Inmiddels hebben deze auditoren in de praktijk audits gehouden. Met name het lerend effect middels het bij elkaar in de keuken kijken wordt als leerzaam en waardevol ervaren.

De auditplanning 2018 is uitgevoerd conform de planning. De onderwerpen ouderenmishandeling, fysieke belasting en introductieproces nieuwe medewerker zijn geaudit. Naar aanleiding van de bevindingen hebben de managers acties uitgezet om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen. Er heeft bijvoorbeeld een scholing aanpak ouderenmishandeling plaatsgevonden verzorgd door Veilig Thuis, de arbeidsinspectie heeft de bevindingen gebruik voor hun controle en het introductieproces is een onder de loep genomen.

Toggle Title

Toggle Content goes here

Speerpunten 2019

Leerhuis

In 2019 wordt een start gemaakt om het huidige Leerhuis uit te breiden en de focus van het Leerhuis te vergroten naar het verzamelen, delen en toepassen van relevante kennis die nodig is voor het huidige en toekomstige opzet en uitvoering van het aanbod.

Kwaliteitshart

In 2019 worden de beloftes onder andere getoetst middels cliënten- en medewerkersraadplegingen en uitgebreide interne audits.

Kwaliteitshandboek

In 2019 wordt het gebruik van het nieuwe digitale handboek gestimuleerd.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut borgt dat Van Neynsel bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Van Neynsel bevordert daarmee gepaste zorg.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer