• Fysiotherapie

Kwaliteit

Ieder mens is anders, met eigen wensen en behoeften. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Bij Van Neynsel zoeken we daarom altijd naar een persoonlijke oplossing. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Professionele en veilige zorg

Van Neynsel levert professionele zorg. Dat is veilige zorg, volgens bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen, die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van interne audits toetst Van Neynsel regelmatig of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld.

Kwaliteitsmetingen

Van Neynsel neemt ook deel aan andere kwaliteitsmetingen, zoals klanttevredenheidsonderzoeken en de meting zorginhoudelijke indicatoren. Bij klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij cliënten en contactpersonen hoe zij onze zorg ervaren. De meting zorginhoudelijke indicatoren geeft inzicht in de mate waarop er veilig wordt gewerkt bij Van Neynsel. Deze metingen worden uitgevoerd door externe bureaus, zodat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Resultaten 2019

De Academie is gestart als voortzetting van het Leerhuis. De Academie functioneert steeds meer als centraal coördinatiepunt voor opleiden, deskundigheidsbevordering en praktijkonderzoek. De Kwaliteitsverpleegkundigen en nog 6 andere medewerkers zijn opgeleid als interne toetsers voor de risicovolle en voorbehouden handelingen in de zorg, zodat nieuwe kennis ook direct overgedragen en toegepast wordt in de zorg.

In 2019 worden de beloftes uit het kwaliteitshart onder meer getoetst door cliënten- en medewerkersraadplegingen en uitgebreide interne audits.

Gebruik van het nieuwe digitale kwaliteitshandboek wordt gestimuleerd. Er zijn diverse nieuwsberichten op het intranet geplaatst en de zoekfunctie daar is geoptimaliseerd.

Speerpunten 2020

Eind 2019 en begin 2020 wordt het meerjarenbeleidsplan herijkt. Het wordt geen vierjarenplan meer, maar een strategische visie die sneller kan worden bijgesteld.

In 2020 onderzoeken we welke randvoorwaarden nodig zijn om persoonsgerichte zorg te bieden en de cliënt écht (en nog beter) te leren kennen.
Voor het onderwerp cultuur en de juiste beïnvloeding ervan binnen Van Neynsel, wordt een leiderschapsprogramma voor hiërarchisch leidinggevenden gestart.

In 2020 gaan we door met bestaande activiteiten in de wijken waar locaties van Van Neynsel zich bevinden, en breiden we deze waar mogelijk verder uit.

In 2020 worden de bestaande acties in het kader van aantrekkelijk werkgeverschap verankerd en geborgd, met als doel het boeien en binden van medewerkers en vrijwilligers.

2020 staat in het teken van verbetering van processen en administratieve lastenverlichting.

In 2020 wordt de Van Neynsel Academie als spil van leren verder uitgebouwd en verankerd.

In 2020 wordt een keuze gemaakt op welke manier het kwaliteitshandboek verder wordt ingezet. We onderzoeken naar een meer geschikte geautomatiseerde applicatie. Die keuze wordt bij voorkeur nog in 2020 gemaakt en geïmplementeerd.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut borgt dat Van Neynsel bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Van Neynsel bevordert daarmee gepaste zorg.