• Fysiotherapie

Kwaliteit

Ieder mens is anders, met eigen wensen en behoeften. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Bij Van Neynsel zoeken we daarom altijd naar een persoonlijke oplossing. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Professionele en veilige zorg

Van Neynsel levert professionele zorg. Dat is veilige zorg, volgens bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen, die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van interne audits toetst Van Neynsel regelmatig of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld.

Kwaliteitsmetingen

Van Neynsel neemt ook deel aan andere kwaliteitsmetingen, zoals klanttevredenheidsonderzoeken en de meting zorginhoudelijke indicatoren. Bij klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij cliënten en contactpersonen hoe zij onze zorg ervaren. De meting zorginhoudelijke indicatoren geeft inzicht in de mate waarop er veilig wordt gewerkt bij Van Neynsel. Deze metingen worden uitgevoerd door externe bureaus, zodat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten

In de 2022 zijn de zijn de voorbereidingen getroffen voor de implementatie van een nieuw documentbeheersysteem. Begin 2023 is het nieuwe handboek live gegaan.

In 2022 is een begin gemaakt om de strategische visie middels story telling te verduidelijken.

Speerpunten

De focus voor 2023 ligt op welbevinden en de kwaliteit van de zorgverlening. We zien dat de toenemende complexiteit van de zorgvraag vraagt om toenemende deskundigheid. Dit vraagt om bijsturing door:

Realisatie en doorontwikkeling sociaal welbevinden
Alle bewoners zijn in beeld en hebben naar behoefte een passende daginvulling.

Het verstevigen van het kwaliteitsoverleg op locatie

Iedere locatie kent al een kwaliteitsoverleg van de wijkmanager met de kwaliteitsverpleegkundige. In 2023 wordt dit overleg uitgebreid met een SO/VS, een teamcoach en, afhankelijk van de bewonerspopulatie, een GZ-psycholoog. Wijkmanagers krijgen de ruimte om met medewerkers samen de kwaliteit van de zorgverlening op de best werkbare manier in te richten. Zo hebben medewerkers invloed waar het telt.

Meer verpleegkundigen
Vanuit de historie van Van Neynsel is het aandeel verpleegkundigen relatief laag. Dit willen we gaan verhogen, onder andere door gerichte werving en het zelf opleiden (b.v. lefgozertraject MBO niv.4).

Methodisch werken
Methodisch werken zorgt voor uniformering van de kwaliteit van de geleverde zorg. Wij hebben geconstateerd dat er bijvoorbeeld nog winst te
behalen is in triagering in de lopende zorg en het opvolgen van signalen van nieuwe zorgbehoeften. Hier gaan we concreet verbetering in realiseren. Hoe, dat gaan we in nauw overleg met medewerkers zelf nog bepalen.

‘Ophalen’ van aandachtsvelders
Aandachtsvelders zijn expert en vraagbaak op een specifiek terrein. Zij worden door een kwaliteitsverpleegkundige aangestuurd. Door personeelstekort is de rol van de aandachtsvelder naar de achtergrond verdwenen. In 2023 zorgen we ervoor dat de aandachtsvelder weer actief kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Zij krijgen meer tijd en aandacht.

Inzet van zorgtechnologie
Van Neynsel wil actieve volger zijn op het gebied van zorgtechnologie. Begin 2023 formuleren we een parapluvisie en roadmap voor de ontwikkeling en implementatie van zorgtechnologie.

Rolling Forecast
Van Neynsel heeft m.i.v. het derde tertiaal van 2022 afscheid genomen van de conventionele begroting ten faveure van de systematiek van rolling
forecast. Analoog hieraan gaan we werken met verbeterborden om, organisatorisch en zorginhoudelijk, het continue leren en verbeteren te stimuleren.

Audits
In 2023 herijken we onze visie op kwaliteitsaudits. Wij hanteren het uitgangspunt dat ieder onderwerp een eigen methodiek van auditen vraagt. Het ene onderwerp vraagt meer om waarderend auditen, het andere onderwerp leent zich het best voor een compliance audit.

In 2022 is onderzocht welke randvoorwaarden nodig zijn om persoonsgerichte zorg te bieden en de cliënt écht (en nog beter) te leren kennen. Als vervolg hierop worden in 2023 de biografie vragenlijsten  geëvalueerd zodat ze nog beter aansluiten bij de sociale benadering.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut borgt dat Van Neynsel bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Van Neynsel bevordert daarmee gepaste zorg.