• Fysiotherapie

Kwaliteit

Ieder mens is anders, met eigen wensen en behoeften. Of het nu gaat over prettig wonen, deelnemen aan activiteiten, zorg bij dementie, samen eten of medische behandelingen. Bij Van Neynsel zoeken we daarom altijd naar een persoonlijke oplossing. Ongeacht of u veel of weinig ondersteuning of zorg nodig heeft, of u thuis woont of in een van onze zorglocaties.

Professionele en veilige zorg

Van Neynsel levert professionele zorg. Dat is veilige zorg, volgens bestaande richtlijnen en wettelijke kaders. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en krijgen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Ze werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen, die zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek. Door middel van interne audits toetst Van Neynsel regelmatig of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld.

Kwaliteitsmetingen

Van Neynsel neemt ook deel aan andere kwaliteitsmetingen, zoals klanttevredenheidsonderzoeken en de meting zorginhoudelijke indicatoren. Bij klanttevredenheidsonderzoeken vragen wij cliënten en contactpersonen hoe zij onze zorg ervaren. De meting zorginhoudelijke indicatoren geeft inzicht in de mate waarop er veilig wordt gewerkt bij Van Neynsel. Deze metingen worden uitgevoerd door externe bureaus, zodat de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2021

In 2021 zijn de primaire processen onder de loep genomen. Knelpunten zijn geïnventariseerd en processen zijn opnieuw beschreven onder leiding van een extern adviesbureau.

Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor de implementatie van een nieuw documentbeheersysteem. De beschreven processen worden hierin opgenomen.

In 2021 is vervolg gegeven aan het project Basiszorg op orde. Vanwege corona is dit enige tijd on hold gezet. Per thema van het toetsingskader Langdurige zorg geïnventariseerd  in hoeverre Van Neynsel aan de normen voldoet. Ook zijn de normen van het toetsingkader medicatieveiligheid besproken. Aan de hand van deze inventarisatie zijn verbeteracties uitgezet en opgenomen in een centraal verbeterregister.

In 2021 is de strategische visie opgesteld. Voor meer info zie https://www.vanneynsel.nl/organisatie/

Speerpunten 2022

In 2022 onderzoeken we welke randvoorwaarden nodig zijn om persoonsgerichte zorg te bieden en de cliënt écht (en nog beter) te leren kennen.

De biografie vragenlijsten worden geëvalueerd zodat ze nog beter aansluiten bij de sociale benadering.

Voor het onderwerp cultuur en de juiste beïnvloeding ervan binnen Van Neynsel, wordt een leiderschapsprogramma voor hiërarchisch leidinggevenden gestart.

2022 staat in het teken van verbetering van processen en administratieve lastenverlichting. De kritische processen worden beschreven onder leiding van een extern adviesbureau.

In 2021 is een keuze gemaakt voor een zo geschikt mogelijke geautomatiseerde applicatie. Implementatie vraagt voor 2022 nog een duidelijke inbedding in de werkprocessen.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut borgt dat Van Neynsel bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Van Neynsel bevordert daarmee gepaste zorg.