• Aandacht voor zorg

Ergotherapie

Het huishouden, hobby’s of douchen. Soms wordt het door ziekte of ouderdomsklachten lastig om deze dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Met goed advies, gerichte training en de juiste hulpmiddelen kunt u vaak langer, prettiger en veiliger thuis blijven wonen. De ergotherapeuten van Van Neynsel ondersteunen u hierbij.

Behoud van zelfstandigheid
De ergotherapeut behandelt mensen die door ziekte, trauma, overbelasting of handicap moeite hebben met dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld door geheugenproblemen, een verminderde conditie of afnemende spierkracht. Herkent u dat? Dan kan ergotherapie uitkomst bieden. Met oefeningen verbetert u uw vaardigheden. De ergotherapeut kijkt daarbij naar wat u zelf nog kunt, en geeft waar nodig advies over hulpmiddelen. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen.

Ergotherapie is aan te raden als:

  • u fysieke problemen heeft of snel vermoeid raakt tijdens het uitvoeren van bezigheden;
  • het lastiger wordt om uw dagelijkse bezigheden te organiseren, bijvoorbeeld omdat het meer tijd kost of onhandiger gaat;
  • het risico toeneemt dat u uzelf verwondt of dat u schade toebrengt aan de omgeving;
  • u een toenemende behoefte voelt aan hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De beste aanpak

De ergotherapeut komt bij aan huis en bespreekt met u en uw naasten welke aanpak bij u past. Zo kan de focussen liggen op alledaagse handelingen zoals aankleden, huishoudelijk werk en hobby’s weer leren uitvoeren, of juist op het omgaan met hulpmiddelen en voorzieningen. Met ergotherapie vindt u bovendien de juiste balans tussen rust en activiteit en leert u bij welke instanties u terecht kunt voor eventuele hulpmiddelen en (woning)aanpassing.

Heeft u te maken met (symptomen van) dementie? Dan wordt de therapie uitgevoerd door ergotherapeuten die geschoold zijn in het werken volgens de methode EDOMAH.

Ergotherapie wordt vergoed

Vanuit de basisverzekering krijgt u per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed. Met een aanvullende verzekering is dit aantal vaak hoger. Controleert u vooraf dus goed uw polisvoorwaarden. Voor ergotherapie is een verwijzing van de huisarts wenselijk.