• Zorg - Van Neynsel

Van Neynsel Servicepas

Handig én veilig!

Als bewoner van onze woonzorglocaties kunt u betalen met één handige servicepas. Bijvoorbeeld bij onze restaurants en Grand Cafés, het winkeltje, de kapper, en bij activiteiten. Door het gebruik van deze pas hoeft u geen of weinig contant geld meer in huis te hebben.

Van Neynsel kiest voor deze manier van betalen vanwege veiligheid en gemak. Als er minder contant geld in onze woonzorglocaties aanwezig is, betekent dat ook dat er een kleinere kans is op verlies, diefstal en beroving.

Gasten en bewoners kunnen uiteraard ook overal met hun eigen pinpas betalen.

Klantenservice Van Neynsel

Eenvoudig in gebruik

De servicepas is heel makkelijk in gebruik. Er is geen pincode aan verbonden en er staat geen geld of tegoed op.  Als u met de pas betaalt, krijgt u elke maand een factuur waarop al uw kosten overzichtelijk bij elkaar staan. Eigenlijk betaalt u dus achteraf.

Inzage in bestedingen

Naast de maandelijkse factuur kunt u ook met een speciale applicatie inzage krijgen in de bestedingen, tot en met de voorafgaande dag. Hiervoor biedt Van Neynsel De Bestedingenapplicatie. De applicatie is persoons-/cliëntgebonden en voor inzage van de gegevens moet worden ingelogd.

Aanvragen

Als bewoner ontvangt u een servicepas die gekoppeld is aan uw naam en cliëntnummer. Als u bij ons komt wonen krijgt u er uitleg over. Wilt u gebruik maken van De Bestedingenapplicatie? Stuur dan een e-mail naar bestedingen@vanneynsel.nl en vermeld hierin uw naam en adres, locatie en eventuele appartementnummer. U ontvangt dan de inloggegevens en een handleiding.

Zorg bij dementie