• Van Neynsel

Geestelijke verzorging

Bij het ouder worden vallen veel zekerheden weg. U kunt worden geconfronteerd met ingrijpende verlieservaringen zoals ziekte en overlijden. Het is niet altijd makkelijk om met deze veranderingen om te gaan. Uw partner, familieleden en vrienden kunnen u daarbij tot grote steun zijn, maar soms is het prettig om met iemand te praten die geen naaste is.

De geestelijk verzorger

Onze geestelijk verzorger begeleidt u in het zoeken naar de zin en betekenis van wat u meemaakt. Of u gelovig bent of niet, maakt niet uit: de geestelijk verzorger helpt bij het ordenen van gedachten en gevoelens. Hierdoor ontstaat weer innerlijke ruimte.