• Van Neynsel

Geestelijke verzorging

Bij het ouder worden vallen veel zekerheden weg. U kunt worden geconfronteerd met ingrijpende verlieservaringen zoals ziekte en overlijden. Het is niet altijd makkelijk om met deze veranderingen om te gaan. Uw partner, familieleden en vrienden kunnen u daarbij tot grote steun zijn, maar soms is het prettig om met iemand te praten die geen naaste is.

De geestelijk verzorger

Onze geestelijk verzorger begeleidt u in het zoeken naar de zin en betekenis van wat u meemaakt. Of u gelovig bent of niet, maakt niet uit: de geestelijk verzorger helpt bij het ordenen van gedachten en gevoelens. Hierdoor ontstaat weer innerlijke ruimte.

Geestelijke verzorging wordt vergoed

De begeleiding door een geestelijk verzorger wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit de overheid via de subsidieregeling geestelijke verzorging. Onze geestelijk verzorger kan u meer vertellen over wat dat in uw situatie betekent.