Mantelzorg

Mantelzorg is vrijwillige zorg voor uw partner, familielid of iemand anders die u dierbaar is. Door die persoonlijke relatie weet u als mantelzorger vaak precies wat de zorgvrager nodig heeft. Maar mantelzorg kan zwaar zijn. Soms wordt er jarenlang een beroep op u gedaan en komen er taken op uw pad waarmee u niet bekend bent. U heeft behoefte aan hulp bij het verwerken van uw eigen verdriet over de situatie van uw partner, familielid of kennis. Of u heeft vragen over zorg, financiële vergoedingen of hulpmiddelen.

Van Neynsel helpt u graag om antwoorden te vinden. Via deze pagina, of door persoonlijk contact met onze klantenservice. Op werkdagen zijn zij bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer: 073 – 82 28 000 of e-mailadres klantenservice@vanneynsel.nl.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Wist u dat …

… wij logeerzorg (respijtzorg) bieden?

Bijna elke mantelzorger krijgt er mee te maken: vermoeidheid, een emmer die bijna verloopt, en de behoefte of noodzaak om op te laden. Daarom biedt Van Neynsel logeerzorg: op verschillende locaties kan uw naaste terecht voor een prettig verblijf, met zorg op maat. Onze professionals nemen dan voor even de zorg van u over, zodat u kunt bijtanken en uw naaste ook even in een andere omgeving op adem kan komen.

Lees er hier meer over.

… u recht heeft op een cliëntondersteuner?

Wanneer uw naaste zorg nodig heeft, en dit krijgt vanuit de Wlz en Wmo, heeft u recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning in de vorm van een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner helpt en denkt mee over zorg en ondersteuning: wat past bij uw naaste, welke keuzes kunt u samen maken? Deze persoon is niet verbonden aan een zorgorganisatie, en is dus echt onafhankelijk.

Op een creatieve en flexibele manier wordt meegedacht over de mogelijkheden van de zorg. Ook kan de cliëntondersteuner bemiddelen als het contact met een zorgaanbieder moeizaam verloopt.

Meer weten? Zie de website Zorgleefplanwijzer.

Hulp en ondersteuning

Bij het Wmo-loket van uw gemeente kunt u huishoudelijke hulp, dagopvang, maaltijdverzorging of vervoer op maat aanvragen uit naam van degene waar u voor zorgt. Afhankelijk van de situatie is een deel van de kosten hiervoor voor eigen rekening. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Het Wmo-loket in ‘s-Hertogenbosch is telefonisch bereikbaar via 073 – 61 55 155 of via e-mail. Houd rekening met een periode van circa acht weken voor een aanvraag.

Als door ziekte of mogelijke fysieke beperkingen medische- of lichamelijke zorg nodig is, kunt u terecht bij de wijkverpleegkundigen van Van Neynsel Thuis. Zij regelen zorg, verpleging en ondersteuning voor ouderen die thuis wonen. Bovendien treden zij op als verbindende factor binnen het zorgnetwerk en werken nauw samen met de (huis)arts, het ziekenhuis, de gemeente en welzijnsorganisaties. U heeft geen indicatie nodig van de Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ). Klik hier voor meer informatie over Van Neynsel Thuis.

Ouder worden kan gepaard gaan met uiteenlopende klachten. Soms lijkt het alsof daar niets aan te doen is. Onze ervaring leert echter dat er vaak meer mogelijk is dan u denkt. De huisarts is uw eerste anspreekpunt. Daarnaast zijn er gespecialiseerde behandelaars die samen met u zoeken naar een passende oplossing. Zij kijken daarbij niet alleen naar de ziekte(n) zelf, maar óók naar de gevolgen ervan voor het dagelijkse leven. Oplossingen worden niet alleen gezocht in behandeling en medicatie, maar ook in training en leefstijladviezen. Van Neynsel combineert verschillende expertises (fysiotherapie, ergotherapie, psychologie, logopedie, diëtetiek, geestelijke zorg en specialistische ouderengeneeskunde). Hiermee bent u verzekerd van de beste begeleiding, behandeling en/of revalidatie. Belt u gerust naar 073 – 82 28 080 voor meer informatie.

Valt het mantelzorgen u zwaar? Probeer hulptroepen vanuit uw eigen familie in te schakelen, zodat u ook tijd voor uzelf overhoudt. Mocht u binnen uw eigen netwerk geen hulp kunnen vinden, informeert u dan eens bij de gemeente naar vrijwilligersorganisaties in de buurt. U kunt ook gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner. Neem hiervoor contact op met één van deze organisaties:

  • MEE: 073 – 64 01 700
  • Juvans: 073 – 64 44 244
  • Door en Voor: 073 – 64 01 752

Een goed georganiseerd dagje uit of minivakantie, zorgt ervoor dat u als mantelzorger ook even echt vrij bent. We zetten een paar mogelijkheden op een rijtje.

  • Voor zo’n € 30,- per uur huurt u een professionele begeleider in, die met degene voor wie u zorgt gaat wandelen of naar een concert gaat. Kijk op www.vertroeteljeouders.nl
  • Vier het Leven biedt theater-, bioscoop- en muziekvoorstellingen waarbij de bezoekers worden opgehaald en begeleid. Kijk voor meer informatie op de website www.4hetleven.nl
  • Vakanties voor zowel zelfredzame als hulpbehoevende ouderen worden georganiseerd door www.allegoedsvakanties.nl en www.hetvakantiebureau.nl
  • Het Nationaal Ouderenfonds biedt betaalbare uitstapjes: www.ouderenfonds.nl
  • Wilt u graag samen met uw partner of ouder op vakantie? In een zorg­hotel nemen deskundigen de zorg over. Kijk eens op www.opkracht.nl

Tien gouden tips ván mantelzorgers, vóór mantelzorgers

De zorg voor een naaste is mooi en een teken van liefde. Maar kan ook confronterend zijn en vermoeiend. Neem tijd voor uzelf, zoek ontspanning en voel u er niet schuldig over.

Het is belangrijk om over de situatie te praten, zodat de omgeving op de hoogte is. Geef aan waar u als mantelzorger behoefte aan heeft. ​

Probeer familieleden en vrienden te betrekken in de zorg voor uw naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie en voorkomt dat u vereenzaamt.

Durf hulp te vragen van zowel professionals als familie of vrienden. Hulp vragen is geen teken van zwakte. U zult merken dat anderen vaak bereid zijn een handje te helpen.

Stel eenvoudige vragen aan uw naaste. Vraag niet: “Wat heb je gegeten en was het lekker?” maar “Was de bloemkool lekker?”

Probeer samen te lachen om voorvallen. U zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens van verdriet en onmacht.

Veel activiteiten uit het verleden kunnen niet meer. Het is beter u te richten op wat uw naaste nog wél kan en maak daar gebruik van. Soms kunnen activiteiten samen nog wel, of in een andere vorm.

Maak uw eigen opera of muziek! Zing voor de vuist weg wat u voelt en ziet. Rijmen hoeft niet, vals zingen mag. Soms volgt dan spontaan een aanvulling met rijmwoorden. Als u geluk hebt, wordt uw monoloog een verrassend duetje.

Beweeg zoveel mogelijk mee met uw naaste, vanuit zijn of haar gevoel. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld.

Bedenk vóór het slapen gaan 3 dingen waar u dankbaar voor bent en noem deze. Dan valt u met positieve gedachten in slaap. In het begin kan dit vreemd voelen, maar gaandeweg bedenkt u zelf, soms samen met uw naaste, overdag al een bedankje voor de dag.

Inspiratiegids voor mantelzorgers

Deze tips en andere praktische ideeën vindt u terug in de Inspiratiegids voor mantelzorgers door (oud)mantelzorgers. De inspiratiegids is onderdeel van het GOUDmantelproject van het Radboudumc Alzheimer Centrum. Binnen dit project delen (oud)mantelzorgers van patiënten met dementie hun kennis en ervaringen.

Doorleven met dementie

Het krijgen van de diagnose dementie maakt verdrietig. De ziekte, die vele vormen kent, kunnen we niet genezen en dat is moeilijk te accepteren. Mensen steken daarom vaak de kop in het zand. De diagnose roept ook allerlei vragen op. Wat gaat er allemaal op mij afkomen? Wat kan ik doen om erger te voorkomen? Het Doorleefplan kan helpen om ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk mooie dagen te beleven. Te beginnen met vandaag.

Het Doorleefplan

Zolang mogelijk ‘je oude en je nieuwe zelf‘ mogen en kunnen zijn is de basisgedachte van het Doorleefplan dat geriater Paul Dautzenberg van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft ontwikkeld samen met ouderenspecialist Raymond van de Walle van Van Neynsel en Lian Vos van thuishulporganisatie Saar aan Huis. Want gelukkig weten we welke dingen een positieve uitwerking op dementie hebben. En dat zijn: gezonde voeding, voldoende bewegen en zoveel mogelijk leuke dingen blijven doen. Vandaar dat we uitgebreid stilstaan bij de dingen die u goed kunnen doen.

Het plan is bedoeld om de oudere met dementie grip te laten houden op zijn of haar leven en de mantelzorger te ondersteunen.

Zorg bij dementie