Dementievriendelijk ‘s-Hertogenbosch voorbeeld voor Nederland

Een nieuwe aanpak van dementie in ‘s-Hertogenbosch blijkt al tijdens de proefperiode zeer succesvol. Dankzij een sociale benadering van dementie is het welzijn van de cliënten en naasten explosief toegenomen van een 6,5 naar een 7,8. Ook blijkt dat mensen met dementie dankzij deze aanpak langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen en dat de zorgdruk flink afneemt. Van Neynsel is dan ook trots om intensief aan dit project te mogen bijdragen.

De pilot Sociale Benadering Dementie (SBD) is een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tao Of Care, VGZ Zorgkantoor en Van Neynsel. Een sociale benadering helpt de behoeften van mensen met dementie beter te begrijpen. Hierbij werken de huisarts, thuiszorg, casemanager dementie en welzijnsmedewerker nauw samen.

Twee teams bij Van Neynsel

Bijna 2 jaar geleden ging het eerste Sociale Benaderingsteam bij Van Neynsel aan de slag, bij ouderen die nog zelfstandig wonen. Begin dit jaar startte een tweede team. In de coronacrisis werd ook volop ingezet op het nieuwe ‘sociale benadering digitaal’.

Met de naaste omgeving gaat het SBD-team op zoek naar ondersteuning bij persoonsgerichte levenskwaliteit. De gevolgen van vergeetachtigheid op het dagelijks leven staan daarin centraal (en niet de ziekte zelf). Het team helpt mensen met dementie het zelfvertrouwen te herstellen en weer regie over het leven te krijgen. “De Sociale Benadering zet een creatief proces in beweging dat onze cliënten en bewoners een hogere kwaliteit van leven biedt”, zegt Marcel van Woensel, bestuurder van Van Neynsel.

Maatschappelijke knelpunten

Een belangrijk uitgangspunt van deze aanpak is dat het welzijn van de mensen met dementie en hun naasten verbetert. Zo kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen en worden naasten minder belast. Naast de huisvesting neemt ook de hoge zorgdruk af, waardoor ondersteuning voor iedereen toegankelijk blijft. Ook in de toekomst.

Hogere kwaliteit van leven

Tijdens een tussenevaluatie halverwege deze pilot van 4 jaar zijn alle betrokkenen enthousiast over de resultaten. De 43 deelnemers én hun naasten ervaarden een beduidend hogere kwaliteit van leven.
• Toename welzijn van naasten (6,5 naar 7,8)
• Beter omgaan met verandering (5,8 naar 6,8)
• Meer vertrouwen in eigen kunnen (6,6 naar 7,1)
• Meer zingeving (6,2 naar 6,5)

Meer welzijn, minder zorg

Deze aanpak heeft ook een positief effect op maatschappelijke problemen als de hoge zorgdruk en woningnood:
• Per cliënt is er per week 2,5 uur inzet vanuit het SBD-team
• De zorgkosten per cliënt dalen met € 1.600,- per cliënt per maand
• Cliënten kunnen prettiger en langer thuis blijven wonen
• De casemanager dementie en praktijkondersteuner doen een stapje terug en hebben meer tijd over voor complexere cliënten.

“Het is geweldig om te zien wat dit voor mensen betekent”, vertelt Huib van Olden, wethouder van ‘s-Hertogenbosch. “De komende twee jaar verbreden we de proef om heel ‘s-Hertogenbosch dementievriendelijk te maken. We delen onze ervaringen graag met andere Nederlandse gemeenten.”

VGZ Zorgkantoor is ook zeer positief over de resultaten. Marieke Braks: “Deze pilot in ‘s-Hertogenbosch is een aansprekend voorbeeld van een succesvolle aanpak van domeinoverstijgende zorg en preventie. VGZ is daarom ook blij met de recente uitspraak van minister De Jonge dat hij werkt aan een wetswijziging voor het verruimen van de WLZ en de domeinoverstijgende zorg / preventie. Uit recent onderzoek van De Argumentenfabriek bleek afgelopen zomer dat binnen de Nederlandse zorg veel geld gaat zitten in de WLZ. Innovatie binnen de WLZ is daarom nodig. Investeren in domeinoverstijgende zorg geeft uiteindelijk sociaal comfort aan de cliënt / patiënt én lagere kosten.”