• Zorg - Van Neynsel

Kwaliteitsvenster Antoniegaarde

Bij Van Neynsel staat kwaliteit hoog in het vaandel. Belangrijke leidraad voor ons kwaliteitsbeleid is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit wordt (voortdurend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en een kwaliteitsjaarverslag. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster geven wij overzichtelijk weer hoe Van Neynsel op de verschillende onderwerpen invulling geeft aan de kwaliteitsaspecten.