• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2021

De expeditie heeft volledig stil gelegen in 2021 en de vraag is ook hoe die voor locatie Antoniegaarde het beste kan worden opgepakt zodat dit goed past bij de zelfstandig wonende cliënt en de veranderende omgeving, gericht op regie meer terug geven aan de cliënt.

In najaar van 2021 is een beperkte groep  bewoners van Antoniegaarde geïnterviewd.  De resultaten zijn binnenkort beschikbaar.

Speerpunten 2022

In 2022 zal de uitrol van een nieuw dagbestedingsprogramma plaatsvinden en het afbreken van schotten tussen divisies. Het doel is optimaliseren en uitbreiding samenwerking gastvrijheid en zorg passend bij de sociale benadering;

Verbeteren van de beleving van bewoners en mantelzorgers door: uitrol en borging Expeditie zorg en welbevinden, start werken met wet zorg en dwang, in gesprek gaan en blijven met betrokkenen, vergroten van afstemming vraag en aanbod.

In 2022 wordt samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal.

In 2022 wordt actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurt onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook wordt gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring