• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2020

Verbeteren van de beleving van bewoners en mantelzorgers door: uitrol en borging Expeditie zorg en welbevinden, start werken met wet zorg en dwang, in gesprek gaan en blijven met betrokkenen, vergroten van afstemming vraag en aanbod.

Vanwege corona heeft dit vertraging opgelopen. Herstart Expeditie volgend jaar.

In 2020 wordt samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal.

Vanwege corona heeft dit vertraging opgelopen. Begin 2021 wordt dit opgepakt.

Speerpunten 2021

Verbeteren van de beleving van bewoners en mantelzorgers door: uitrol en borging Expeditie zorg en welbevinden, start werken met wet zorg en dwang, in gesprek gaan en blijven met betrokkenen, vergroten van afstemming vraag en aanbod.

In 2021 wordt samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal.

In 2021 wordt actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurt onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook wordt gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring