Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Resultaten 2019

In 2019 wordt de personeelsmix verder op orde gebracht, lettend op functieniveau in relatie tot competenties. Tevens wordt geïnvesteerd om de samenwerking tussen teams uit de verschillende divisies te verbeteren.

De personeelstekorten zijn voelbaar op Antoniegaarde, waardoor er veel aandacht is voor werving en selectie. De personeelsmix is inmiddels aan het veranderen maar er blijven formatietekorten.

In 2019 wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij gaat de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang is een tijdelijke ‘aanjager’ die vrijwilligers werft en aan de juiste woning en cliënt koppelt. Het vrijwilligersbeleid wordt verder geprofessionaliseerd.

De jaargesprekkencyclus is gestart in een nieuwe vorm. De gesprekken zijn inmiddels gepland. Elke medewerker krijgt in 2019 een jaargesprek met de wijkmanager. Daarnaast zijn er coachingsgesprekken over de persoonlijke ontwikkeling met de teamcoach.

De wijkmanager maakt de verbondenheid op de locatie groter en er wordt over en weer meer overlegd en samengewerkt. Echter is duidelijk merkbaar dat er schotten blijven bestaan en dat deze cultuuromslag tijd nodig heeft. De trainingen van de expeditie zullen hier een actieve bijdrage in kunnen leveren.

Door het project ‘Op visite bij Antoniegaarde’, dat een Facebookpagina is waarin we het dagelijks leven op Antoniegaarde laten zien, is een eerste stap gezet om de zichtbaarheid van onze locatie te vergroten. We blijven dit project verder ontwikkelen.

Er zijn meerdere acties uitgezet waardoor de look and feel van de locatie prettiger zal worden. Denk dan aan een nieuwe inrichting van de Brasserie, de aanschaf van zonwering en airconditioning, het opknappen van de vergader- en ontmoetingsruimte en de kapel/stilteruimte, en het herinrichten van de ruimtes voor de dagopvang. Hiermee is het werk- en leefklimaat al aanzienlijk verbeterd.

Speerpunten 2020

Binden en boeien medewerkers door uitvoering te geven aan strategisch personeelsplan (SPP); voeren van jaargesprekken, bieden van verzuimbegeleiding, stimuleren inzet individueel opleidingsbudget, toekomstplannen maken mét de teams in plaats van voor de teams; ondersteuning door de juiste mensen en systemen.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring