Met een druk op de knop weer contact met de buitenwereld

Met een druk op de knop kunnen kwetsbare ouderen en hun naasten via speciaal ontwikkelde tablets deelnemen aan onder meer online groepsactiviteiten. Of beeldbellen met een vertrouwenspersoon en online ervaringsverhalen delen. Inmiddels zijn 25 speciaal ontwikkelde tablets aan ouderen met dementie uitgereikt en daar komen de komende tijd nog eens 50 extra tablets bij. Maak kennis met de Sociale Benadering Digitaal (SB-Digitaal).

SB-Digitaal is er voor kwetsbare mensen die gebruik maakten van dagbesteding en door het wegvallen daarvan vanwege de coronacrisis een grote leegte ervaren. Dat kunnen ouderen zijn die nog zelfstandig wonen, maar ook ouderen uit verpleeghuizen. De eerste tablets zijn uitgereikt aan bewoners die wonen bij Van Neynsel Antoniegaarde, De Grevelingen en De Taling.

Digitaal uit eten

Zo ook aan Wil, bewoonster van Van Neynsel Antoniegaarde in ’s-Hertogenbosch. Wil heeft dementie. Zij trok dagelijks op met 4 medebewoners. Samen aten ze ook altijd in De Brasserie. Maar door het coronavirus kan dit niet meer. De locatie en het restaurant zijn gesloten, bewoners zitten al weken op hun appartement. Ze missen de afleiding en vooral elkaar. Hoewel techniek niets voor Wil is, heeft ze zich toch laten overhalen om de speciale tablet te gebruiken. Er is nu weer dagelijks contact tussen de vrienden. Binnenkort gaan ze zelfs digitaal samen eten. Het vervangt persoonlijk contact natuurlijk niet, maar het is wel fijn om op deze manier toch contact met elkaar te kunnen houden.

Sociale Benadering Dementie

Sociale Benadering Dementie is een initiatief van Anne-Mei The, dat door Van Neynsel is omarmd. In de zogenaamde social trials worden oplossingen ontwikkeld die mensen met dementie helpen om passende ondersteuning te krijgen. Het gaat dan om mensen die nog zelfstandig wonen en al dan niet thuiszorg krijgen. Een multidisciplinair team van professionals uit onder meer de zorg- en welzijnssector zet zich hiervoor in, bijvoorbeeld door een netwerk rondom deze mensen op te bouwen. Ze kijken vooral naar de wensen en behoeften van oudere.

Een digitaal sociaal netwerk

Bij Van Neynsel is ook een team actief, dat circa 40 ouderen uit ‘s-Hertogenbosch ondersteunt. Bij het uitbreken van de coronacrisis merkte het team direct de gevolgen. (Thuis)zorg is teruggeschaald, en de ouderen zijn angstig en worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen op hun levens. Dat geldt overigens ook voor hun naasten. Daarom werd gezocht naar alternatieve vormen van ondersteuning. Dit resulteerde in de Sociale Benadering Digitaal (SB-Digitaal), een integrale online benadering via speciaal ontwikkelde tablets voor kwetsbare mensen en hun naasten.

Makkelijk en veilig

De speciale tablets zijn heel makkelijk te bedienen en veilig in gebruik. In maar een paar stappen kunnen de ouderen onder meer;

  • Een-op-een ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon.
  • Een digitaal netwerk opbouwen met vrienden, naasten, professionals.
  • Individueel bellen, gebeld worden of deelnemen aan een groepsgesprek.
  • Deelnemen aan online groepsactiviteiten zoals dagopvang, contact met lotgenoten en met mensen met dezelfde interesses.
  • Ervaringsverhalen met elkaar delen op een 24-uurskanaal

​SB-Digitaal biedt ook ondersteuning voor mantelzorgers en naasten door alternatieven voor dagbesteding, respijtzorg en lotgenotengroepen te bieden.

Nieuwsgierig? Bekijk deze video-impressie die is opgenomen met leden van het Sociale Benadering Dementie-team uit ‘s-Hertogenbosch.