Bezoekregelingen bij al onze locaties

Bij alle vijf de locaties van ouderenorganisatie Van Neynsel zijn weer vormen van bezoek en contact mogelijk tussen bewoners en hun naasten. Een enorme opluchting in deze ingrijpende tijden.

Bewoners die bij Van Neynsel in zorg zijn kunnen gebruik maken van diverse bezoekregelingen. Die regelingen verschillen per locatie. Wat niet verschilt zijn de hartverwarmende weerzienstaferelen. Overal wordt breeduit gelachen en worden enthousiast verhalen uitgewisseld. En soms vloeit er een traan; van blijdschap, opluchting of verdriet, want het waren en zijn heftige tijden.

Geen fysiek contact

De ontmoetings- en contactmomenten voor de bewoners die bij Van Neynsel in zorg zijn, vinden plaats volgens de richtlijnen van het RIVM: er is nog geen fysiek contact mogelijk en bezoek komt nog niet binnen in de locaties, maar zit buiten in de tuin, in een tent of in een ruimte die vanaf de buitenkant te betreden is. Na elk bezoek worden de ruimtes gedesinfecteerd.

Zelfstandig wonende ouderen

Bij drie locaties van Van Neynsel – De Taling, Antoniegaarde en De Grevelingen – wonen ook zelfstandig wonende ouderen in in- en aanleunwoningen. Zij mogen inmiddels weer maximaal 2 vaste mantelzorgers/bezoekers ontvangen, conform landelijk beleid. Die bezoekers komen niet in de centrale ruimtes van de locatie en ook niet op de gangen waar mensen wonen die zorg krijgen. De hygiënemaatregelen worden continu onder de aandacht gebracht en Van Neynsel adviseert bezoek echt tot het minimum te beperken.

Op sommige plekken wonen enkele bewoners zelfstandig tussen mensen die wel in zorg zijn. Voor hen geldt de versoepeling dan helaas niet, omdat Van Neynsel dan niet meer kan garanderen dat de kwetsbare bewoners en de medewerkers beschermd zijn. Bezoekers kunnen immers het virus mee naar binnen nemen. De zelfstandig wonende mensen voor wie dit geldt, kunnen uiteraard wel gebruik maken van de bezoekregelingen.

Ontzettend trots

“De afgelopen 9 weken zijn heel ingrijpend geweest”, vertelt bestuurder Marcel van Woensel. “Ik ben ontzettend trots op iedereen die bij onze organisatie betrokken is. Bewoners houden zich erg goed staande, familieleden tonen veel begrip en medewerkers werken extra hard. We hebben veel gedaan om het leven binnen onze locaties zo prettig mogelijk te houden, met natuurlijk als belangrijkste taak de zorg voor en het welbevinden van onze bewoners. Daarnaast is een hele logistieke organisatie opgezet om elke dag boodschappen, post en eten te bezorgen. En welzijnsmedewerkers zijn vanaf dag 1 in de weer geweest met activiteiten die afleiding en vermaak boden. Dat houdt nu natuurlijk niet op, want onze locaties blijven voorlopig nog gesloten. Maar het is heel fijn dat er enkele versoepelingen mogelijk zijn. Dat geeft lucht en maakt het iets makkelijker om het vol te houden.”

Op de foto: een hartelijk weerzien in een van de Kletshuukskes bij Van Neynsel De Taling.