• Zorg - Van Neynsel

Kwaliteitsvenster Geriatrische Revalidatie JBZ

Bij Van Neynsel staat kwaliteit hoog in het vaandel. Belangrijke leidraad voor ons kwaliteitsbeleid is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (verpleeghuis)zorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit wordt (voortdurend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en een kwaliteitsjaarverslag. Met de informatie en cijfers uit dit kwaliteitsvenster ziet u op een overzichtelijk manier hoe Van Neynsel op de verschillende onderwerpen invulling geeft aan de kwaliteitsaspecten.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Hoe waarderen cliënten onze zorg- en dienstverlening?

Fijn leven

Hoe tevreden zijn onze medewerkers en vrijwilligers?

Aan welke kwaliteitseisen voldoet Van Neynsel?

Fysiotherapie

Hoe werken we aan verbetering van onze dienstverlening?

Hoe dragen innovaties bij aan aangenamer leven en werken?

Hoe denken cliënten, medewerkers en vrijwilligers mee?

Verzorger

Wie besturen Van Neynsel en wie houdt daar toezicht op?

Bestuur en toezicht

Met wie werken we samen om de beste zorg te bieden?

Zorg bij dementie