“Meer mensen voor mooie dingen” 

Je vertrekt bij Van Neynsel. Vind je het hier niet meer leuk? 

“Ik zie dat anders: ik ga verder. Ik vertrek, maar kijk terug op iets moois dat we de afgelopen vier jaar met alle medewerkers hebben kunnen opbouwen. Toen ik begon, was de financiële situatie lastig. Van Neynsel was niet goed aangesloten bij actuele ontwikkelingen in de zorg. Met het managementteam, de ondernemingsraad en de cliëntenraad hebben we een koers ingezet om de zorg dichter bij de mensen te brengen. Daarop kunnen we allemaal trots zijn.Jack_Jansen.jpg”  

Wat is het mooiste dat je hier hebt meegemaakt? 

“Dat de voorzitter van de Ondernemingsraad me zei: ‘De visie op zorg die wij hebben ontwikkeld, is precies de reden waarom ik vijfentwintig jaar geleden in de zorg ben gaan werken.’ Dat kwam recht uit haar hart. Zo’n opmerking doet wat met mij. Die verwoordt de ambitie waarmee we binnen Van Neynsel werken.”   

Waar ben je heel tevreden over? 

“Ik ben trots op onze medewerkers. Elke keer als ik met een van hen meeloop, ontmoet ik mensen die het naar hun zin hebben. Mensen die rechtop staan, die fier zijn op hun vak. Dat geldt ook voor medewerkers die oorspronkelijk niet in de zorg werkten en op latere leeftijd bij ons zijn gekomen. Dit is een groot verschil, vier jaar geleden was iedereen erg naar binnen gericht.”  

Wat was het lastigste in je werk? 

“De eerste maanden was ik interim-bestuurder. Van Neynsel had te maken met grote financiële problemen en dalende capaciteit. Er moest worden omgebogen. Ik ben op de zeepkist geklommen en heb gezegd hoe we ervoor stonden. We moesten afscheid nemen van tien procent van het personeel. Na afloop zeiden mensen: ‘Dat wisten we allang.’ Maar daaruit was voorheen geen consequentie getrokken. Uiteindelijk hebben we een goede regeling kunnen treffen, want niemand moest gedwongen weg. Dat is heel soepel gegaan. Binnen vijf weken had iedereen die wilde vertrekken zich vrijwillig gemeld .” 

Wat is er concreet verbeterd?  

“We zijn begonnen met de expeditie ‘Van Zorg naar Welbevinden’. Dat noemen we ook wel de ‘sociale benadering’: goede zorg én aandacht voor het welbevinden van mensen. Met de gemeente en het zorgkantoor gaan we kwetsbare ouderen met dementie in een eerder stadium ondersteunen. Medewerkers die traditioneel in het medisch domein zijn opgeleid, letten nu ook op allerlei psychosociale aspecten. Dat wil zeggen: ze kijken naar de gehele mens. Dat is een meer holistische aanpak. Daarnaast gaat het mij om het boerenverstand. Wat zou je zelf doen, vanuit je professionele achtergrond? Bovendien zijn we druk bezig de administratieve lastendruk met 40 procent te verminderen. Dat levert netto meer tijd op, dus extra aandacht voor onze bewoners.  

De werkdruk voor het personeel is groot. Wat heb je daaraan kunnen doen? 

“Gelukkig gaat het beter. Op dit moment hebben wij 600 formatieplaatsen. Dankzij de extra investeringen door Den Haag krijgen we er 60 formatieplaatsen bij. Tien procent: bij ons is dat in effectieve zorg 17 procent, omdat alle extra middelen rechtstreeks naar handen aan het bed gaan. Een forse stijging. Niet met meer mensen hetzelfde, maar meer mensen voor mooie dingen.” 

Wat had je bij Van Neynsel nog willen bereiken? 

“De organisatie ligt op koers. We hopen dat de sociale benadering een groot succes wordt. Op 23 januari 2019 vindt de officiële aftrap van de nieuwe aanpak plaats. Dan komt de minister op bezoek en organiseren we een symposium over onze manier van werken. Dat de minister naar Van Neynsel komt, is een groot compliment voor al onze medewerkers.”  

Je gaat naar de MeanderGroep in Zuid-Limburg. Wat wil je daar verwezenlijken? 

“Bij de MeanderGroep komt mijn persoonlijke interesse volledig tot zijn recht. Een grote organisatie, vier keer zo groot als Van Neynsel. Met thuiszorg, jeugdzorg, kraamzorg en de Wmo en nog veel meer. Nieuwe terreinen. En een bestuurlijke uitdaging. Ik heb er bovendien te maken met een collega-bestuurder. Prettig, want ik ben een teamspeler. Maar eerlijk is eerlijk: ik zal de collega’s bij Van Neynsel wel missen.”