Vertegenwoordiging van cliënten: goed geregeld dankzij samenwerking Van Neynsel en Zorgbelang

Het traject had flink wat hobbels op de weg, vooral veroorzaakt door corona, de lockdown en – hierdoor – andere prioriteiten in de zorg. Maar uiteindelijk is dan toch het project ‘vertegenwoordiging van cliënten’ succesvol afgerond. Zowel Van Neynsel als Zorgbelang Brabant kijken terug op een zeer prettige samenwerking waarbij ieders kwaliteiten en expertises optimaal zijn ingezet.

Bij vertegenwoordiging van cliënten draait het erom dat een individu in principe altijd zichzelf vertegenwoordigt en eigen keuzes maakt op bijvoorbeeld medisch gebied. In sommige gevallen begrijpt iemand echter niet meer zo goed wat de gevolgen van besluiten zijn, of wat er van hem of haar gevraagd wordt. Dat komt ook voor bij enkele (kwetsbare) bewoners en cliënten van onze organisatie. In zo’n geval is het belangrijk om na te denken over wie eventueel namens de cliënt besluiten kan en mag nemen. Dat is wat cliëntvertegenwoordiging inhoudt: wie vertegenwoordigt het belang van een cliënt als deze dat zelf niet of niet zo goed meer kan?

Bemiddelaars als expert

De cliëntbemiddelaars van Van Neynsel zijn opgeleid als experts op het gebied van mentorschap, bewindvoering en alle andere vormen van individuele vertegenwoordiging. Zij zijn de vraagbaak voor medewerkers, maar ook voor (nieuwe) cliënten/vertegenwoordigers.

Informatie voor cliënten en naasten

Alle cliënten en hun naasten hebben deze flyer met informatie over vertegenwoordiging ontvangen. Ook is op onze website een informatiepagina voor cliënten en naasten toegevoegd. Kortom: cliëntvertegenwoordiging is goed geregeld, ook als een cliënt dat zelf niet of niet meer zo goed kan.