Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2022

In overleg met de ondernemingsraad is besloten in 2018 geen Fan Scan uit te voeren.

Van Neynsel zet in op welbevinden, en doet dat onder meer met de expeditie Van zorg naar welbevinden. In 2019 is hiermee gestart op Van Neynsel locatie De Grevelingen.

De zorg- en gastvrijheidteams hebben maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van een trainer van Tao of Care en Progressional People. Hierbij verdiepen ze zich in onder meer teamsamenwerking en anders kijken naar en aandacht geven aan de cliënt. Alle locaties komen aan de beurt tijdens deze expeditie.

De ondersteunende dienstteams hebben in 2018 drie bijeenkomsten gehad waarin het thema ‘welbevinden van cliënten’ centraal stond. Dit wordt vervolgd met teambijeenkomsten om ook de onderlinge samenwerking verder vorm te geven.

Speerpunten 2023

In 2019 wordt het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij gaat de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang is een tijdelijke ‘aanjager’ die vrijwilligers werft en aan de juiste woning en cliënt koppelt.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring