Leren & ontwikkelen

Van Neynsel maakt zich sterk voor een veelzijdig aanbod van sociale zorg en gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal en competent zijn en zorg verlenen die doeltreffend, doelmatig en vooral cliëntgericht is. Via een samenhangend ontwikkelings- en scholingsprogramma houden we hun kennis en vaardigheden op peil. Ook voor persoonlijke ontwikkeling is veel ruimte. Lees meer over onze visie en opleidingsprogramma.

Leer-management-systeem

Leren en ontwikkelen faciliteren we met een leer-management-systeem (LMS): voor elke medewerker een eigen leeromgeving. Ook heeft elke medewerker een eigen leerbudget, waarmee zelf bepaalt kan worden welke training, scholing of congres gevolgd wordt. In het LMS staan diverse e-learning modules die voor iedereen te volgen zijn.

Personeelssamenstelling

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren, is voldoende, bevoegd en bekwaam personeel nodig. Met de juiste personeelssamenstelling biedt Van Neynsel zorg die van goed niveau is, en doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend. De zorg is hierbij afgestemd op de reële behoefte van de individuele cliënt.

Interne audits

Kwaliteit en veiligheid staan uiteraard ook hoog in het vaandel. Daarom houden we regelmatig interne audits om te kijken of er volgens de afgesproken werkwijze wordt gehandeld. Van Neynsel beschikt over goed opgeleide interne auditoren. In duo’s worden audits uitgevoerd over belangrijke onderwerpen binnen de uitvoering van zorg. Met die audits onderzoeken we waar processen nog verder kunnen verbeteren en wat medewerkers nodig hebben om aan de geldende eisen te voldoen.

Resultaten 2019

In 2019 kreeg de Van Neynsel Academie gestalte, werd de leercultuur versterkt en werd het Leermanagementsysteem (LMS) functioneler gemaakt. Het verder ontwikkelen van medewerkers gebeurde door alle medewerkers mee te nemen in de expeditie ‘Van zorg naar welbevinden’. Hiertoe werd voorzien in uitbreiding van de formatie, om iedereen gelegenheid te geven deze intensieve scholing te volgen. In 2019 is de bruto/netto-inzet per fte verlaagd (per fte waren in 2019 40 scholingsuren beschikbaar).

Van Neynsel startte in 2019 1 van de 4 landelijke Social Trials, die uitgevoerd worden in het kader van het programma Langer Thuis. In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tao of Care en PWC startten we in de wijk ‘s-Hertogenbosch-zuid een experiment van ondersteuning bij bewoners met dementie en hun mantelzorgers in de fase dat er nog geen diagnose dementie gesteld is. Dit alles is bedoeld om mensen langer thuis te laten blijven en verhuizing naar een verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen.

In 2019 is  extra aandacht besteed aan het verbeteren van het Leermanagementsysteem (LMS). Hiervoor zijn extra teams geformeerd die met de kwaliteitsverpleegkundige de kwaliteit gingen bewaken en coachen.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring