• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten  2018

In het najaar van 2018 zijn bewoners, cliënten van Zorg Thuis en vertegenwoordigers geraadpleegd. De bewoners zijn geïnterviewd door leden van de cliëntenraad, vertegenwoordigers hebben een e-mail ontvangen met een link naar de vragenlijst, en de cliënten van Zorg Thuis kregen een papieren vragenlijst. Vervolgens is een organisatiebrede rapportage opgesteld met de resultaten. Deze rapportage is besproken met de centrale cliëntenraad.

Resultaten bewoners

Resultaten vertegenwoordigers

Resultaten cliënten Zorg Thuis

Een interviewteam van de Patiëntenfederatie Nederland heeft in 2018 interviews afgenomen bij cliënten van Van Neynsel locatie De Taling. De bevindingen zijn op de website van Zorgkaart Nederland geplaatst. Ook andere locaties van Van Neynsel kregen reviews. En we zijn blij dat die over het algemeen positief waren.

Speerpunten 2019

In 2019 wordt samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal.

In 2019 wordt actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurt onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook wordt gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring