• Welzijn - Van Neynsel

Klantwaardering

Voor een zo aangenaam mogelijk leven zijn persoonlijke zorg en ondersteuning belangrijk. Van Neynsel hecht veel belang aan hoe u en de mensen om u heen onze zorg- en dienstverlening ervaren. Deze ervaringen geven een goed beeld van de door ons geleverde kwaliteit van zorg en behandeling. Ook horen we graag wat u en uw naasten belangrijk vinden in de zorgverlening; aan welke aspecten hecht u de meeste waarde? Als u ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij op welke wijze we dat kunnen realiseren.

Resultaten 2019

In 2019 is samen met de centrale cliëntenraad een nieuw systeem geïmplementeerd dat uitgaat van een individuele benadering. De dialoog met de cliënt staat hierbij centraal.

In 2019 is actief gepromoot/opgeroepen om reviews op Zorgkaart Nederland te plaatsen. Dit gebeurde onder meer door het uitdelen van een herinneringskaartjes tijden de multidisciplinaire overleggen. Ook is gestuurd op de dashboardinformatie afkomstig van Zorgkaart Nederland.

Cliënttevredenheid is een vast agendapunt bij het teamoverleg geworden; kleine dingen worden direct opgepakt, grotere dingen worden georganiseerd opgepakt.

Speerpunten 2020

Cliënttevredenheid wordt een vast agendapunt voor het teamoverleg; kleine dingen worden meteen opgepakt, grotere dingen worden georganiseerd opgepakt.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring