Sociale innovatie

Sociale innovatie is een verzamelnaam voor initiatieven van mensen en organisaties die gericht zijn op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierbij valt te denken aan vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking voor de verbetering van de diensten.

Welbevinden vergroten

Het doel is om het welbevinden van onze cliënten te verhogen. Door sociale innovatie kan eenzaamheid worden voorkomen, worden mensen geactiveerd en kunnen cliënten beter de zorg en ondersteuning in eigen hand houden. De afgelopen jaren zijn ruim 320.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen terwijl ze medisch niets mankeren. Bij kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen, kunnen eenzaamheid of depressiviteit tot lichamelijke klachten leiden. Van Neynsel is van mening dat een deel van de vereenzaming van ouderen opgelost kan worden door het stimuleren van ontmoetingen in de wijk. Door wijkbewoners, scholen en bedrijven met elkaar te verbinden, kunnen ouderen meer uit hun isolement komen. Binnen Van Neynsel lopen tal van projecten om deze verbinding te vergroten.

Zorgzaam Den Bosch

Zorgzaam Den Bosch is een coalitie van vijftien organisaties en de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met Zorgzaam Den Bosch ontwikkelen wij samen met vertegenwoordigers van bewoners een gebiedsgericht aanbod op gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit aanbod zal maatwerk per gebied zijn. Wij richten ons op kwetsbare burgers met een beperking, een chronisch/psychisch probleem of een psychosociaal probleem, en die daardoor moeilijkheden bij zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie ondervinden. Met deze mensen willen wij zorgzame wijken in een zorgzame stad maken. Lees meer over Zorgzaam Den Bosch.

Ondernemend Onderwijs ’s-Hertogenbosch

Ondernemend Onderwijs is een netwerkorganisatie met als doel de ondernemende kwaliteiten bij alle leerlingen via het onderwijs te stimuleren en te bevorderen. Dit om de slagkracht van ieder individu te vergroten en daarmee tevens de ondernemende kracht in de samenleving te vergroten. Van Neynsel werkt samen met stichting Ondernemend Onderwijs bij het ontplooien van initiatieven gericht op het versterken van sociaal contact tussen wijkbewoners. Dit verlaagt gevoelens van eenzaamheid en houdt het leven aangenaam voor ouderen. Lees meer over Ondernemend Onderwijs.

Resultaten 2019

Van Neynsel startte in 2019 1 van de 4 landelijke Social Trials, die uitgevoerd worden in het kader van het programma Langer Thuis. In samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tao of Care en PWC starten we in de wijk ‘s-Hertogenbosch-zuid een experiment van ondersteuning bij bewoners met dementie en hun mantelzorgers in de fase dat er nog geen diagnose dementie gesteld is. Dit alles is bedoeld om mensen langer thuis te laten blijven en verhuizing naar een verpleeghuis te voorkomen of uit te stellen.

In 2019 is de optimalisatie van ondersteuning in hulpmiddelen en domotica verder vormgegeven. Er wordt een organisatiebreed onderzoek uitgevoerd over de gehele ICT en domotica.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring