ANBI

Van Neynsel is een algemeen nut beogende instelling, ofwel een ANBI. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI publicatiegegevens

Naam: Van Neynselstichting
Adres: Eemweg 114
Postcode: 5215 HR
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 82 28 000 (klantenservice)
E-mailadres: klantenservice@vanneynsel.nl
RSIN: 28.65.324

Bekijk ook het door ons ingevulde Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen Van Neynsel ANBI.