ANBI

Van Neynsel is een algemeen nut beogende instelling, ofwel een ANBI. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI publicatiegegevens

Naam: Van Neynselstichting
Adres: Eemweg 2-4
Postcode: 5215 HR
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 82 28 000 (klantenservice)
E-mailadres: klantenservice@vanneynsel.nl
RSIN: 28.65.324
Website: www.vanneynsel.nl

Doelstelling

De Van Neynselstichting stelt zich ten doel hoofdzakelijk aan ouderen verzorging, verpleging, behandeling en huisvesting te bieden, met het oogmerk voorwaarden te scheppen voor een zo goed mogelijk welbevinden.

Ons uitgangspunt is behoud of verbetering van kwaliteit van leven. Wij bieden zorg en aandacht in de ruimste zin van het woord op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Kwaliteit van leven wordt niet alleen bepaald door de mate van gezondheid. Daarom staat bij ons niet de zorgbehoefte centraal, maar de mogelijkheden van de cliënt. De cliënt heeft de regie. Dit is voor ons een voorwaarde voor een respectvolle benadering. Ook wanneer een cliënt het vermogen tot eigen regie kwijtraakt, is het onze intentie zo dicht mogelijk bij zijn eigen leven te blijven.