Nieuwbouw Zuiderschans officieel van start

Samen met vertegenwoordigers van de wijkraad Zuid en onze cliëntenraad, heeft wethouder Geers op 23 september de symbolische eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van Zuiderschans. Dura Vermeer Bouw Zuid start 28 september met de echte bouwwerkzaamheden.

Op de nu nog lege bouwlocatie komt een modern en duurzaam woongebouw speciaal voor senioren vanaf 65 jaar en mensen met dementie. Van Neynsel en woningcorporatie Zayaz ontwikkelden samen een innovatief woonzorgconcept dat een nieuwe vorm van ouderenzorg inluidt. Hierdoor kunnen senioren zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met zorg dichtbij.

2 woonsoorten en ontmoetingsplein

Zuiderschans wordt 1 gebouw met 2 woonsoorten en een ontmoetingsplein. Een plek waar mensen wonen, werken, verblijven en ontmoeten. Niet alleen de bewoners, maar ook familieleden, mantelzorgers, zorgmedewerkers, wijkbewoners, instanties, en leerlingen van onderwijsinstellingen. In Zuiderschans draait het om de kracht van samen en om de kracht van een goede buur.

Breder focussen

Jorie Akkermans, directeur Zorg bij Van Neynsel: “In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan en hebben we veel geleerd, en vooral nieuwe inzichten op gedaan. Over hoe wonen, leven en zorg samen kunnen gaan als mensen ouder worden. De mens is meer dan zijn ziekte of zijn beperking en we dienen ons dan ook breder te focussen dan alleen op het, voor ons vertrouwde, zorg-domein. We leren momenteel veel van de Social Trial in ‘s-Hertogenbosch-Zuid, waar we zorg voor mensen met dementie opnieuw uitvinden. Dit doen we samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, VGZ, en professor Anne Mei The. Deze leereffecten nemen we mee in Zuiderschans. We weten al wel dat het onderhouden en versterken van het sociale netwerk cruciaal is in het ervaren van een waardevol leven. Ieder mens wordt pas wérkelijk mens in de relatie tot de ander. En als dat, door ziekte of beperking bedreigd wordt, dan heb je meer nodig dan alleen de medische zorg.”