De tweede golf

De bestuurder van Van Neynsel praat u bij over onder meer de aangescherpte huisregels:

‘Daar is ‘ie dan, de tweede golf. “We doen ons best, maar het virus doet het beter”, zei minister Hugo de Jonge op de persconferentie van maandag. “We moeten nu ingrijpen om erger te voorkomen. Dat betekent dat we onze vrijheden moeten beperken zodat we ze niet hoeven in te leveren.”

Deze zinnen vatten alles samen waar we nu mee te maken hebben. Ja, het is ingrijpend en verdrietig dat we weer vrijheden moeten inperken. Maar het is écht noodzakelijk om onze kwetsbare mensen te beschermen, en vooral om erger te voorkomen. Want als het blijft doorgaan zoals nu, dan moet de overheid straks misschien weer een intelligente lockdown afkondigen. En dat wil niemand.

Rustige zomer

Als crisisteam van Van Neynsel hebben we onze vergaderfrequentie weer verhoogd, en ook de uitbraakteams van de locaties staan in de actiestand. Gelukkig hebben we een relatief rustige zomer gehad. Een zomer zonder besmettingen, en daardoor konden we weer wat meer activiteiten opstarten en werd het leven weer iets normaler. Onze bewoners maken het over het algemeen goed. Dat is voor een groot deel te danken aan onze medewerkers, die zich dag en nacht met hart en ziel inzetten voor ieders gezondheid én welbevinden. Gaat alles goed? Nee, ook voor ons is het soms aanpassen, aftasten, en concluderen dat we zaken toch net wat anders moeten regelen. De coronacrisis is nieuw voor iedereen, en elke dag is een nieuw leermoment. Daarom is samenwerking, saamhorigheid en tolerantie zo ontzettend belangrijk.

Nieuwe maatregelen

We zijn en blijven streng als het gaat om huisregels en hygiënemaatregelen. Dat stuit soms op weerstand, maar de recente ontwikkelingen bewijzen dat het écht noodzakelijk is. Onze regio heeft inmiddels veiligheidsrisico niveau 2 gekregen, wat betekent dat de situatie zorgelijk is. De afgelopen weken was met name het aandeel jongeren (19 – 29 jaar) in de besmettingen groot. Nu zien we het aantal besmettingen stijgen onder 50-plussers en zien we een duidelijk hoger percentage positief geteste ouderen. Het lijkt erop dat de besmetting een generatie opschuift. In dat geval bestaat er een kans dat binnen afzienbare tijd een verschuiving plaatsvindt naar de doelgroep met kwetsbare ouderen. Het aantal besmettingen in onze sector neemt ook licht toe, maar alle zorginstellingen geven aan het nog onder controle te hebben. Dat geldt ook voor Van Neynsel. Toch hebben we besloten extra maatregelen te nemen, in overleg met alle regionale collega-instellingen en op advies van de overheid. Bij alle verpleeghuisorganisaties in onze regio worden deze nieuwe protocollen dus doorgevoerd, ter bescherming van bewoners, bezoekers en medewerkers. Onze huisregels vindt u hier op een rijtje.

Landelijk beleid

Of landelijk beleid wordt aangescherpt, kunnen we nog niet inschatten. Landelijk beleid zijn we uiteraard verplicht te volgen, maar we gaan er vanuit dat het altijd mogelijk blijft om maatwerk te bieden, zoals we nu ook doen. Zo hebben we bij de meest recente besmettingen bezoek niet geweerd, maar wel de bezoekregeling aangescherpt. Daarnaast sluiten we geen volledige locatie meer af, maar hebben we woningen en afdelingen onderverdeeld in zogenoemde cohorten die we afzonderlijk van elkaar in quarantaine kunnen plaatsen als er een besmetting bij een bewoner of medewerker is.

Voorbereid

Deze tweede golf komt natuurlijk niet onverwacht. We zijn er op voorbereid wat betreft voorzorgsmaatregelen en voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hebben we geprobeerd ons er mentaal op voor te bereiden. Veel medewerkers zijn echter nog steeds aan het bijkomen van de eerste periode. Intern hebben we daar veel aandacht voor.

Frustratie en boosheid

Die vermoeidheid zien we ook terug bij sommige bewoners en bezoekers. Dat uit zich soms in frustratie en boosheid richting onze medewerkers, en hoewel we die gevoelens enerzijds begrijpen, is het erg schrijnend om te moeten zien hoe een medewerker wordt uitgefoeterd. Dat tolereren we dan ook absoluut niet. We doen ons werk allemaal naar eer en geweten en volgens de voorgeschreven richtlijnen. Nogmaals: dat er frustratie ontstaat is logisch, dat is overal in de wereld zo. Maar het draait nu om uithoudingsvermogen, tolerantie, wederzijds begrip, en vooral om empathie.

Laten we ons daar samen hard voor maken. Met zijn allen: medewerkers, bewoners, cliënten, familieleden en omwonenden. Want we hebben allemaal hetzelfde doel: deze coronacrisis op een zo goed mogelijke manier doorstaan. Met zo min mogelijk besmettingen, ziekte-uitval, eenzaamheid, frustratie, woede en onmin.

Go with the flow

De tweede golf is misschien wel heftiger dan de eerste, omdat we nu min of meer weten wat ons te wachten staat. Wat we ook geleerd hebben van de eerste golf, is dat het beter is om mee te gaan met de stroming. ‘Go with the flow’. Onderga de situatie, maak er iets moois van, en probeer in ieder geval niet tegen de stroming in te zwemmen. Iedereen heeft het beste met elkaar voor, en als we die positieve insteek houden, krijgen we vanzelf weer vaste grond onder de voeten.’

Veel sterkte!

Met vriendelijke groeten,

Marcel van Woensel,
bestuurder en voorzitter crisisteam Van Neynsel