Van Neynsel en Avans Hogeschool onderzoeken veranderende zorgvraag rondom levenseinde

Mensen in Nederland worden ouder. Steeds meer ouderen hebben bovendien complexe zorgvragen, waardoor in de laatste fase van hun leven de levenseindezorg complexer wordt. Van Neynsel en Avans Hogeschool zijn daarom een samenwerking aangegaan op het gebied van levenseindezorg. Studenten van de academies voor Gezondheidszorg en Sociale Studies van Avans gaan voor Van Neynsel onderzoeken wat nodig is om aan veranderende zorgbehoeften te kunnen voldoen.

Samen het verschil maken

Om wat cijfers te noemen: van de mensen van 65 jaar en ouder heeft 70 procent een chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder heeft de helft meer dan één chronische ziekte. Van de mensen van 75 jaar en ouder met een chronische ziekte, heeft 63 procent twee of meer chronische ziekten en 32 procent drie of meer. Daarnaast wordt zingeving steeds belangrijker. En bovendien behoort levenseindezorg niet (meer) toe aan één of een beperkt aantal beroepsgroepen. Professionals van sociale studies, verpleegkunde, paramedische beroepen en mens en techniek zullen samen het verschil moeten maken bij levenseindezorg.

Onderzoeken

De studenten van Avans Hogeschool gaan in hun onderzoeken aan de slag met thema’s als gezamenlijke besluitvorming, zingeving, populariteit van de ouderenzorg, interdisciplinaire samenwerking en beeldvorming/markering. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door bestuurder Marcel van Woensel van Van Neynsel en Jeroen Borghouts van Avans. Links aan tafel kijkt Ina Snier van Van Neynsel toe, en rechts Michael Echteld van Avans. Nieuwsgierig hoe onderzoek binnen een lectoraat in zijn werk gaat? In deze korte video vertellen een docent, een student Verpleegkunde en lector Michael Echteld er over.