Muziektherapie: want de kracht van muziek is ongekend

Sinds eind 2018 heeft Van Neynsel een muziektherapeut in dienst. Een waardevolle aanvulling op onze behandelingen, want de kracht van muziek is ongekend. Ook bij mensen met dementie. Het muzikale brein blijft namelijk langer intact en activeert dan de andere hersendelen. Een kennismakingsgesprek met muziektherapeut Annemarie Kosse.

“Ik maak muziek met bewoners. Actief, door samen liedjes te zingen, of receptief, door met ze te luisteren naar muziek. Wat ik doe ligt aan (het doel van) de hulpvraag voor de therapie. De ene bewoner is onrustig en probeer ik met muziek te kalmeren. Een andere bewoner probeer ik juist te activeren. Ik kijk altijd naar wat iemand nodig heeft.” De bewoner staat centraal bij het werk van Annemarie. “Ik accepteer iemand zoals hij of zij is. Ik dwing niets af, forceer nooit. En ik bespreek wat ik ga doen met de mensen van de zorg en andere behandelaren, zodat helder is wat de muziektherapie inhoudt en wat ik daarmee wil bereiken.”

Observeren

Als muziektherapeut is observeren belangrijk onderdeel van het werk. “Ik lees altijd de cliëntendossiers door voordat ik naar de bewoners ga, onder meer om te zien wat het effect van mijn therapie van de vorige keer is geweest. Maar ook zodat ik weet wat speelt bij een bewoner. Daarna leg ik contact. Ik pak mijn gitaar uit en peil de situatie. En klets er een beetje bij. Vervolgens beslis ik hoe ik de therapie insteek. Het contact met de zorgmedewerkers en eerstelijnsbehandelaars zoals psychologen en artsen is ook heel belangrijk. We moeten echt een team vormen om de bewoner de beste mogelijke zorg en welzijn te bieden.”

Grote en kleine successen

Heeft muziektherapie effect? Zeker weten! “Je hebt grote successen zoals bij mensen die ver in hun dementie zijn, en die ineens weer opleven. Maar juist de kleine successen noem ik groots: iemand met afasie die na muziektherapie weer contact legt met een verzorgende bijvoorbeeld. Of iemand bij wie ik aan het sterfbed nog wat rust kan brengen door muziek te maken. Juist dat maakt mijn werk bijzonder en waardevol.”

Gitaar

Annemarie is makkelijk herkenbaar: ze loopt altijd met haar gitaar. “Soms heb ik ook wat kleine percussie-instrumentjes en speeldoosjes bij me. Daar kunnen bewoners dan zelf mee spelen. Van Neynsel biedt muziektherapie op de locaties De Grevelingen en Eemwijk.
Bij Eemwijk is de therapie individueel, bij De Grevelingen geeft Annemarie ook een groepstherapie aan bewoners van één woning. “En na afloop rapporteer ik, ook aan de zorgmedewerkers. Ik coach hen ook een beetje als ik denk dat dat meerwaarde heeft: zo was er een bewoonster die erg agressief werd tijdens zorgmomenten. Ik wist welke muziek haar rustig maakte, en zette die op een usb-stick. Tijdens de verzorging zetten de medewerkers die muziek nu op, en ik heb ze aangeraden ook wat mee te zingen. Het helpt. De zorg gaat nu een stuk beter. En daar word ik echt ontzettend blij van.”