Afleiding voor onze bewoners

Update: woensdag 25 maart, 18.30 uur

Van Neynsel komt telefonisch op bezoek. Bewoners van onze locaties worden vanaf vandaag gebeld door vrijwilligers en medewerkers van Van Neynsel voor een gezellig telefonisch bezoekje. Speciaal bedoeld voor bewoners die even willen bijkletsen, hun hart willen luchten of gewoon wat afleiding zoeken. Het is een van de initiatieven die we deze dagen opzetten om onze bewoners zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen te slepen. De bewoners zijn inmiddels van het initiatief op de hoogte gesteld.

Bericht: zaterdag 21 maart, 20.30 uur

De veiligheid en gezondheid van onze bewoners en medewerkers staan voorop. De basiszorg en logistiek daaromheen zijn geborgd, en inmiddels hebben we ook verschillende initiatieven op poten gezet voor het welbevinden van bewoners. Want de situatie tijdens deze coronacrisis is heel ingrijpend: binnen moeten blijven, geen direct contact met familie en naasten kunnen hebben en die knuffel of dat gezellige bezoekje moeten missen.

De genomen maatregelen zijn echter nog steeds zeer nodig en van groot belang voor de veiligheid van onze bewoners, onze medewerkers en van alle buitenstaanders die gewoonlijk dagelijks bij onze locaties in en uit lopen. Maar dat maakt de situatie niet minder zwaar.

Belpanel, concerten en voorleesmomenten

We zijn druk doende met het opzetten van een belpanel dat bewoners kunnen bellen als ze vragen hebben of een luisterend oor zoeken. Verder komen er binnentuinconcerten aan, wordt gewerkt aan voorleesmomenten in samenwerking met de bibliotheek, worden allerlei vormen van beeld- en audiocontact ingezet en worden beweegmomenten gerealiseerd. En de initiatieven blijven maar binnenkomen, het is hartverwarmend allemaal!

Veel aandacht

Een bloemist bezorgde tulpen voor de medewerkers, een zanger trad buiten op voor bewoners die vanaf de balkons toekeken, en familieleden kwamen langs met spandoeken om hun naaste een hart onder de riem te steken. En dan hebben we het nog niet eens over de vele tientallen brieven en tekeningen die worden bezorgd, samen met allerlei lekkernijen en attenties. De aandacht is enorm, en zowel onze bewoners als medewerkers kunnen hun dankbaarheid hiervoor niet genoeg uitspreken. Het sterkt ons enorm om deze moeilijke tijd door te komen en om vol te houden. Bedankt!

Bericht: zondag 15 maart, 23.00 uur

De locaties van Van Neynsel zijn gesloten voor alle bezoek. Bewoners mogen hun appartement niet meer verlaten, en op de woongroepen blijven bewoners zoveel mogelijk op hun kamer. Deze maatregelen zijn nodig vanwege zowel bevestigde als vermoedelijke besmettingen met het coronavirus.

De gezondheid van onze bewoners en medewerkers gaat boven alles. Daarom gelden per direct de volgende (voorzorgs)maatregelen:

Voor alle locaties geldt:

  • Niemand mag de locatie in of uit, met uitzondering van zorgmedewerkers.
  • Bewoners blijven op de kamer / in het appartement / in de woning.
  • Verzorging vindt plaats in de eigen kamer of het eigen appartement.
  • Maaltijden worden op de kamer / in het appartement bezorgd.
  • Bewoners kunnen contact houden met de buitenwereld per telefoon, maar ook via beeldbellen. We ondersteunen de bewoners die daar hulp bij nodig hebben.
  • Boodschappen of andere zaken kunnen door familieleden worden afgeleverd bij de entree. Wij zorgen dat het bij de bewoner komt.

Verdere maatregelen en services die voor onze bewoners of medewerkers van belang zijn, worden intern gecommuniceerd.

Achter de schermen werken onze medewerkers continu om de situatie zo draaglijk mogelijk te maken voor iedereen. Samen zetten we de schouders eronder om deze ingrijpende tijd zo goed mogelijk door te komen.