Wijzigingen in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft Paul Tankink per 1 januari 2020 benoemd tot voorzitter. Hij volgt Ben van Dijk op die aan het einde van zijn zittingsperiode is gekomen. Paul Tankink was al lid van de RvT.

Ben van Dijk heeft zijn toezichthoudende functie vier jaar uitgeoefend en was niet beschikbaar voor een tweede termijn. “We zijn Van Dijk veel dank verschuldigd voor zijn toewijding en zorgvuldigheid”, aldus bestuurder Marcel van Woensel.

Nieuw lid

Guido van den Bogaert is toegetreden tot de raad. Hij is opgeleid als Intensive Care-verpleegkundige en afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht op het gebied van Beleid en Beheer Gezondheidszorg. Van den Bogaert heeft veel ervaring in de gezondheidszorg, zowel op operationeel en tactisch niveau als op bestuurs-/ directieniveau.

Brede samenstelling

Van Woensel is ingenomen met de benoemingen van Paul Tankink en Guido van den Bogaert. “Hiermee beschikken we over een brede samenstelling van de raad waarin alle competenties en expertise aanwezig zijn om goed toezicht te blijven houden op de ontwikkeling van Van Neynsel als ouderenorganisatie.”

Per 1 januari 2020 bestaat de Raad van Toezicht uit Paul Tankink (voorzitter), Michel de Bekker, Julliette van Eerd – Vismale,  Marjolein de Vugt en Guido van den Bogaert.