Van Neynsel en BrabantWonen intensiveren samenwerking

Eén van onze panden is verkocht aan woningcorporatie BrabantWonen. Afgelopen vrijdag is de koopovereenkomst ondertekend door de bestuurders van beide organisaties. De verkoop is ook de start van een intensievere samenwerking. BrabantWonen en wij vinden elkaar in onze maatschappelijke betrokkenheid en de ambitie om in wijken en buurten levendige gemeenschappen voor senioren met en zonder zorgvraag te laten ontstaan.

Het voormalige kantoorpand aan de Eemweg hoort bij Van Neynsel Eemwijk, één van onze zes woonzorglocaties. Dit pand staat al enige tijd leeg. BrabantWonen gaat hier zelfstandige seniorenwoningen realiseren. Dat betekent dat er minimaal 32 betaalbare huurwoningen in de stad bijkomen. En dat is goed nieuws in de krappe woningmarkt.

Woonvormen

Marcel van Woensel, bestuurder van Van Neynsel, ziet de samenwerking als een nieuwe stap richting de ouderenzorg van de toekomst. “We gaan wonen en zorg samenbrengen in woonvormen waar mensen zich altijd thuis voelen. Bij voorkeur in hun eigen buurt en in een vertrouwde omgeving, zodat mensen ook hun eigen netwerk om zich heen hebben.”
Ook Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen, is blij met de samenwerking: “We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de zorg, zoals hier met Van Neynsel. Het gaat niet alleen om het afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Het vertrekpunt is het samenvoegen van vraag naar en de (on-)mogelijkheden van zorg en welzijn.”

Nieuwbouw

De bedoeling is dat het kantoorpand vervangen wordt door nieuwbouw. Voordat er gesloopt kan worden moet nog het nodige gebeuren. Van Neynsel en BrabantWonen ontwikkelen eerst samen een toekomstvisie voor het gebied. Hierbij worden ook de huidige bewoners en bewoners van Eemwijk en het naastgelegen Rivièraa, evenals andere belanghebbenden, betrokken. Hoe die participatie precies vorm gaat krijgen, staat nog niet vast. Oog voor elkaar, sociale steun en duurzaamheid zijn in ieder geval belangrijke uitgangspunten voor het te ontwikkelen concept. Beide organisaties denken hiermee te voorzien in de behoefte van veel senioren om samen zelfstandig te kunnen wonen. Midden in de samenleving. En met ondersteuning in de buurt voor de momenten waarop dat nodig is.

De definitieve overdracht van het pand zal, als alles volgens planning verloopt, medio december plaatsvinden.

Fotobijschrift: medewerkers van BrabantWonen en Van Neynsel vieren de samenwerking met een glas champagne. In het midden Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen, met naast hem Marcel van Woensel, bestuurder van Van Neynsel.