Verhuur appartementen Zuiderschans van start

Maandag 15 maart start de verhuur van de appartementen van het nieuwe Zuiderschans. ‘Wij zijn Zuiderschans. Doe je mee?’ is de uitnodiging van zorgorganisatie Van Neynsel en woningcorporatie Zayaz. Wij zijn Zuiderschans wordt een plek voor voornamelijk 65-plussers waar je gezien wordt en waar je jezelf kunt zijn. Elke dag weer. Wie in Zuiderschans woont, leeft met aandacht en maakt herinneringen met elkaar.

De 83 appartementen in Zuiderschans worden grotendeels verhuurd via WoonService Regionaal. Tussen 15 maart en 31 mei staan er wekelijks nieuwe appartementen op WoonService. De woningen zijn voornamelijk voor 65-plussers. Zayaz en Van Neynsel zoeken naar een mix van bewoners. Daarom gelden er verschillende voorwaarden per woning. Zo zijn er woningen voor verschillende inkomensgroepen en voor mensen met en zonder een zorgvraag. De meeste woningen gaan op inschrijftijd, maar ook een aantal via loting. Ook vinden er kennismakingsgesprekken plaats zodat potentiële bewoners en vrijwilligers een goed beeld hebben over Wij zijn Zuiderschans en een bewuste keuze maken om er te gaan wonen.

Een fijne leefplek met zorg dichtbij

Van Neynsel zorgt voor de verhuur van de appartementen aan mensen die minimaal 10 uur per week zorg nodig hebben en/of een indicatie wet langdurige zorg hebben. De verhuur van deze woningen start in het najaar. Ook komen er appartementen voor respijtzorg. Iemand wordt dan tijdelijk opgenomen om de mantelzorg thuis te ontlasten. En enkele appartementen worden verhuurd aan mensen jonger dan 65 jaar die zich met een vrijwilligerscontract inzetten voor Wij zijn Zuiderschans. Daarnaast komen er 44 studio’s voor mensen met dementie. Zo ontstaat een levendig en divers Wij zijn Zuiderschans. Waar je jezelf kunt zijn, iedere dag weer, en je fijn woont met aandacht en oog voor elkaar.

Ontmoetingsplein

Het Ontmoetingsplein is het hart van Wij zijn Zuiderschans en de wijk. Bewoners en vrijwilligers leveren een actieve bijdrage aan Wij zijn Zuiderschans en staan open om iets nieuws te proberen en hebben de mogelijkheid om samen activiteiten te ontplooien. Het Ontmoetingsplein is dé plek om mensen te ontmoeten. Hier komen initiatieven en ideeën tot leven. Door talent te delen, samen te koken of muziek te maken. Iedereen is er welkom: van bewoners tot ondernemers, en van scholieren tot buurtbewoners. Diverse partners en bewoners geven samen invulling aan het aanbod van activiteiten. Zo wordt het Ontmoetingsplein een huiskamer voor de wijk, een mix van jong en oud, waar steeds weer iets nieuws te ontdekken valt.