Print deze pagina:

Boswijk

 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk
 • Boswijk

Algemeen

Boswijk

Van Neynsel Boswijk is gelegen in het prachtige, groene Zorgpark Voorburg in Vught. Deze locatie biedt beschermd wonen, welzijn en zorg aan bewoners met een vorm van dementie. Het is een (t)huis waar bewoners zichzelf kunnen zijn en hun eigen manier van leven kunnen voortzetten. Door kleinschalig wonen, focus op leefsferen en een goed ontwikkeld verenigingsleven. Door de passie van onze medewerkers en vrijwilligers. Door de betrokkenheid van familieleden. En door een duidelijke visie, waarin de bewoner continu centraal staat.

Van Neynsel Boswijk is op 11 juni 2015 uitgeroepen tot de meest gastvrije zorginstelling van Nederland in de categorie 'Verzorging en Verpleging' en heeft vijf gastvrijheidssterren.

Adres

Laan van Voorburg 13
5261 LS Vught
073-6842130
Lees meer

Wonen

Kleinschalig wonen in Boswijk

Boswijk biedt een kleinschalig opgezette combinatie van wonen en zorg, verzorging en 24-uursbegeleiding voor ouderen met dementie. Deze vorm van dienstverlening vindt geïntegreerd plaats in een huislijke woonomgeving.

Onze filosofie is dat iedere bewoner uit één of meer sociale milieus komt. Deze achtergrond zorgt ervoor dat mensen uit eenzelfde sociaal milieu vaak dezelfde belangstelling delen en op dezelfde manier met elkaar omgaan. Kortom: dat zij tot op zekere hoogte dezelfde smaak, gewoonten en gebruiken hebben. Vanuit deze visie hebben we gekozen voor vijf leefsferen, waar bewoners met min of meer dezelfde achtergrond, zoveel mogelijk in overeenstemming met hun eigen vertrouwde leefwijze in een huiselijke omgeving wonen. Bij elke nieuwe bewoner kijken wij samen met familie/mantelzorgers welke leefsfeer het beste aansluit. De leefsfeerfilosofie is leidend. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven bewoners in de best passende leefsfeer op te nemen, ongeacht de zorgzwaarte, om onnodige interne verhuizingen te voorkomen.

Bewoners in Boswijk delen samen een woning en runnen daar een eigen huishouden. Iedere  bewoner heeft een eigen slaap-/zitkamer met een klein tuintje. De huiskamer, zitkamer, keuken en twee badkamers worden gedeeld.

Door de kleinschaligheid (woningen van tien personen) kan de zorg beter aan de individuele ouderen worden aangepast. De bewoners worden gestimuleerd tot zelfzorg en zelfstandigheid. Er wordt niet meer zorg geboden dan nodig is, maar ook niet minder. De gezamenlijke huishouding geeft meer structuur aan het dagelijkse leven. De tijden van eten en opstaan kunnen echter variëren. Zo krijgt het leven in deze setting een ongedwongen en natuurlijk verloop.

Het grote voordeel van leefsferen is dat bewoners zich veel sneller thuis voelen. Wij vertellen u er tijdens een rondleiding graag meer over.

Lees meer

Zorg & behandeling

Zorg en behandeling bij Boswijk

Boswijk biedt 120 verzorgingsplaatsen voor zorg aan mensen met dementie met zorgprofiel 5 en 7. Boswijk heeft 12 woningen met ieder 10 bewoners.

Graag willen we u in een persoonlijk gesprek adviseren over de mogelijkheden. Uw wensen en behoeften zijn ons uitgangspunt bij het maken van afspraken.
 

 

Lees meer

Faciliteiten

Faciliteiten Boswijk

Boswijk beschikt o.a. over de volgende faciliteiten:

 • Grand Café met terras (zie ook Eten en ontmoeten)
 • Een groot overdekt middengebied met diverse zitjes
 • Wellnessruimte
 • Meerdere multifunctionele ruimtes
 • Stiltecentrum
 • Diverse patio's
 • Jeu de boules baan
 • Bibliotheek
 • Kapsalon Mstyling: een kapsalon waar niet alleen aandacht is voor onze bewoners, maar voor iedereen. De kapsalon is telefonisch bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 -12.00 uur (073-6842167)
Lees meer

Eten & ontmoeten

Grand Café Boswijk

Het Grand Café van Boswijk is een gezellige ontmoetingsplek. Bewoners, familie, wandelaars en andere gasten zijn hier van harte welkom. Dagelijks kunt u genieten van onze kleine kaart met o.a. heerlijke sandwiches, vers gemaakte soepen, warme broodjes, snacks, gebak en diverse drankjes. 

De tweede en vierde dinsdag van de maand organiseert het Grand Café ‘Eten wat de pot schaft’. U kunt genieten van een heerlijke driegangenmaaltijd voor € 9,50 p.p. Aanmelding hiervoor is gewenst. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Servicepunt van Boswijk (073-684 21 30). Het Servicepunt is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur.

Sociëteit Boswijk

De Sociëteit is een ontmoetingsplek voor senioren (55+). Lidmaatschap en koffie/thee zijn gratis. U betaalt € 2,50 voor de activiteit. De Sociëteit is een gezellige en laagdrempelige manier om anderen te ontmoeten en er gewoon eens even uit te zijn. Bovendien is er telkens weer een gevarieerd en aansprekend programma. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

De Sociëteit van Boswijk is elke tweede dinsdag van de maand. De data en het programma vindt u terug in in de activiteitenkalender.

Lees meer

Activiteiten

'Welzijn’ staat hoog in het vaandel bij Van Neynsel. De een heeft behoefte aan een goed gesprek, een ander kijkt tevreden op de dag terug na een leuke activiteit of lekkere maaltijd. Vanuit de gedachte dat ieder persoon uniek is, en ‘welzijn’ voor ieder een andere betekenis kan hebben, wordt in Boswijk een scala aan activiteiten georganiseerd.

Verenigingsleven
Boswijk kent een rijk verenigingsleven. Bewoners kunnen hun hobby of interesse voortzetten. Hierbij blijft ons uitgangspunt de behoefte en de interesse van de bewoner. Door aan te sluiten bij een vereniging ontmoeten bewoners elkaar. Ook voor dieper dementerenden heeft Boswijk activiteiten.

VV&V
Naast de verenigingen heeft Boswijk ook een VV&V: Vereniging, Vrije Tijd & Vermaak. Dit bureau organiseert recreatieve en culturele uitjes, workshops, optredens en andere festiviteiten. Meer over de uitjes en nieuwtjes is te lezen in de nieuwsbrief, die familieleden van bewoners elke twee maanden ontvangen.

Vermaak & Smaak
Deze activiteit is altijd een combinatie van een optreden (vermaak) en een hapje en/of drankje (smaak). De Vermaak & Smaakactiviteit vindt minimaal 1x per maand plaats en kost € 5,- per persoon (inclusief consumptie). De activiteit wordt altijd vooraf aangekondigd. Inschrijven is niet nodig. Betalen kan contant en met pin.

Huisviering
Boswijk biedt ook de mogelijkheid om de huisviering bij te wonen die wekelijks plaatsvindt .

Lees meer

Kwaliteit

Kwaliteit

Van Neynsel wil graag dat haar klanten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit. Bent u niet tevreden of juist bijzonder tevreden? Dan horen we dat graag. U helpt ons met uw feedback. Hiermee verbeteren we de dienstverlening.

Op deze pagina leest u meer over kwaliteit (en privacy) bij Van Neynsel.

Hier leest u hoe de bewoners van Boswijk de kwaliteit van Van Neynsel beoordeeld hebben. Heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren of bent u juist bijzonder tevreden? Neemt u dan contact op met onze klantenservice op 073-822 80 00. Ook vinden we het fijn wanneer u een positieve beoordeling achterlaat op www.zorgkaartnederland.nl. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Heeft u een klacht? Die willen we graag zo goed mogelijk oplossen. Laat het ons weten, zodat wij er iets aan kunnen doen!

Lees meer

Overige

Cliëntenraad Boswijk

Elke locatie van Van Neynsel heeft een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan. De cliëntenraad praat elke zes weken met het locatiemanagement van de locatie.

De cliëntenraad houdt het locatiemanagement op de hoogte van wat cliënten vinden; over wat er goed gaat en wat er beter kan. Daarnaast geeft de cliëntenraad ook gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van zorg. Het gaat dan om zaken die van belang zijn voor cliënten, zoals voeding, veiligheid, de benoeming van een nieuwe manager, een verbouwing of klachtenbehandeling.

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen als u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. De cliëntenraad heeft een eigen postvakje of brievenbus, vraag er eventueel naar bij het servicepunt. Op enkele plekken in huis hangen posters van de cliëntenraad. Hier staan eveneens de contactgegevens op.

Rondleidingen

Boswijk verzorgt tegen betaling rondleidingen voor belangstellenden. Meer weten hierover? Neem dan contact op met ons servicepunt.

Stichting Vrienden van Boswijk

Er is een fondsenwervende stichting die Boswijk financieel en materieel ondersteunt. De giften aan deze stichting komen allemaal ten bate van de bewoners.

Lees meer