Versoepelingen

Goed nieuws na de persconferentie van dinsdagavond, want we kunnen weer verder versoepelen. Voor onze locaties betekent dat het volgende:

Restaurant/Brasserie/Grand Café

  • De horeca op onze locaties gaat ook weer open voor bezoekers. De inrichting blijft staan op 1,5 meter afstand en er mag niet met tafels of stoelen worden geschoven.
  • Per bewoner mag met maximaal twee bezoekers in het restaurant/de Brasserie/het Grand Café, zodat er voor zoveel mogelijk bewoners en bezoekers plek is.
  • Vol = vol: zijn alle stoelen bezet, dan moet de bewoner/bezoeker helaas op een later tijdstip terugkomen.
  • Bij bewegingen – dus als gelopen wordt – blijft het mondmasker verplicht.

Mondmaskers
Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat chirurgische mondmaskers het beste beschermen tegen het coronavirus. Daarom ontraden we binnen onze locaties het gebruik van stoffen mondkapjes. We vragen alle bezoekers en bewoners (met uitzondering van bewoners van Boswijk en Eemwijk) om voortaan alleen nog chirurgische mondmaskers te dragen. Bezoekers kunnen eventueel een mondkapje krijgen bij de entree. We verstrekken 1 mondkapje per bezoeker.

Onze bewoners en hun naasten worden via interne nieuwsbrieven van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Vragen? Stel ze dan aan coronacoördinator Hans van Venrooy via h.van.venrooy@vanneynsel.nl.