De mens achter de zorgvraag

Van Neynsel is op expeditie van Zorg naar Welbevinden. Dat betekent een nieuwe manier van werken waarbij we niet alleen naar het medische vraagstuk kijken, maar ook naar de impact van die veranderingen op gevoelens en veranderende wensen en sociale contacten. We kijken dus naar de mens achter de zorgvraag. Bij locatie De Grevelingen is de expeditie in volle gang.

Zorgteams, medewerkers gastvrijheid, ondersteunende diensten, vrijwilligers: iedereen van De Grevelingen is mee op expeditie. Progressional People en Tao of Care verzorgen trainingen op het gebied van teamontwikkeling en sociale benadering en teamcoaches zijn nauw bij de expeditie betrokken waardoor zij de medewerkers goed kunnen begeleiden. Het doel van de expeditie is tweeledig: meer focus op het welbevinden van de bewoners, maar ook op het creëren van een veilige sfeer en welbevinden in het team, waarin collega’s zich vrij voelen om aan te geven wat ze willen, los van functie en niveau. Want we kunnen pas welbevinden bieden aan onze cliënten, als we het zelf ervaren.

Verzorgen met een andere blik

“Voor mij betekent de expeditie dat we meer oog voor elkaar hebben en dat we onze cliënten nog beter zien, horen en kennen”, vertelt wijkmanager Angelien van der Heijden – Bruijsters. “We zetten heus niet onze huidige werkwijze op zijn kop. We zetten voort wat we al doen, voegen iets toe en passen waar nodig aan, en verzorgen met een andere blik: namelijk gericht op hoe de cliënt zich voelt, waar hij behoefte aan heeft en wat je daar als verzorgende aan kunt bijdragen. Als dat betekent dat je ’s morgens langer met een bewoner bezig bent omdat hij na een zware nacht zijn hart wil luchten, dan is dat zo.”

Maatwerkprogramma

Elke maand volgen de teams een module van 2 uur. Daarin wordt voortgebouwd op vragen als ‘Wat is welbevinden, hoe herken ik het en hoe kunnen we dit aan onze bewoners geven’ of ‘Hoe kunnen wij het welbevinden in onszelf en ons team vergroten’. Het hele traject duurt anderhalf jaar. Uiteraard worden ook nieuwe collega’s hierin meegenomen. Het vormt ten slotte de basis voor Van Neynsel: wie we zijn en waar we voor staan. Voor elk team is een maatwerkprogramma opgesteld. Gericht op teambuilding, of juist meer op de sociale benadering. “En zoals bij elke verandering zijn er ook nu heus wel sceptische medewerkers”, bekent Angelien. “Maar ook hen proberen we mee te nemen, want deze werkwijze wordt onderdeel van ons DNA en we zijn ervan overtuigd dat het onszelf en onze bewoners gelukkiger maakt.”

Uitstroom nihil

Boekt de expeditie al resultaat? “Het is subjectief meetbaar: je merkt het aan de sfeer in de teams en op de afdelingen, want de expeditie moet de medewerkers- en bewonerstevredenheid vergroten. De uitstroom is momenteel nihil, hopelijk heeft de expeditie er ook iets mee te maken!”

Wijkmanager Angelien van der Heijden. Foto: Stef Hünneman

Van Zorg naar Welbevinden