Zorgorganisaties Noordoost-Brabant digitaliseren medicatieproces in de thuiszorg

Zorgorganisaties Van Neynsel, BrabantZorg, Laverhof, Pantein, Vivent en Zorggroep Elde Maasduinen gaan samen met apothekersverenigingen BrabantFarma en Concordant de toedieningsregistratie van medicijnen in de thuiszorg digitaliseren. Nu vindt die registratie nog plaats met papieren formulieren. Met deze regionale aanpak willen de zorgorganisaties en openbare apotheken de kwaliteit en veiligheid van de medicatiezorg in de thuiszorg verder verbeteren.

Medicatieverstrekking aan cliënten door de thuiszorg gebeurt met papieren toedienlijsten. Het kan voorkomen dat deze lijsten veranderen als een cliënt bij de huisarts of in het ziekenhuis is geweest. Met een digitale registratie zijn de lijsten sneller actueel. Daarmee is het risico op fouten kleiner en verloopt de samenwerking met apotheken beter. De medewerker van de thuiszorg kan makkelijker medicatie bijbestellen en communiceren met de apotheek.

Training

De zorgorganisaties en apothekersverenigingen hebben gezamenlijk één softwareleverancier geselecteerd voor het digitaliseren van de toedieningsregistratie in de thuiszorg. Alle 1.700 thuiszorgmedewerkers en 60 apotheken gaan werken met hetzelfde systeem. Ze krijgen hiervoor in de komende periode een training. Uiteindelijk gaat het systeem werken voor ongeveer 6.000 cliënten. Begin volgend jaar verwachten de organisaties het project af te ronden.

Proeftuinsubsidie

Het ministerie van VWS heeft via het programma InZicht een zogenoemde proeftuinsubsidie beschikbaar gesteld om de medicatieveiligheid in de thuiszorg te verbeteren. In de proeftuin wordt onderzocht waar partijen tegenaan lopen bij de digitalisering van toedieningsregistraties. De ervaringen worden met VWS en andere organisaties gedeeld. De bedoeling is dat op termijn in heel Nederland medicatiegegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld.