Het kwaliteitshart van Van Neynsel

Welbevinden. Het is zo belangrijk in ons leven, maar komt bij het ouder worden soms toch onder druk te staan. Daarom hebben wij als ouderenzorgorganisatie juist dat welbevinden centraal gezet bij alles wat we doen. Om te benadrukken hoe we welbevinden bereiken, is een kwaliteitshart opgesteld. Een eigen kwaliteitssysteem dat past bij onze missie, visie en kernwaarden. Sinds kort prijkt het hart trots op de gevels van de 5 zorglocaties van Van Neynsel in ’s-Hertogenbosch en Vught.

Het kwaliteitshart is een visualisatie van ons kwaliteitssysteem. De hoofddoelstelling van het kwaliteitssysteem is goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening op de belangrijkste zorggerelateerde kwaliteitsthema’s; welbevinden, zorg en veiligheid.

Volg het lint van buiten naar binnen, naar het hart toe. Vanaf de belofte ‘fitte organisatie’ (de basis moet op orde zijn), naar de belofte ‘maatwerk’. En uiteindelijk staat daar het kloppende hart van de organisatie: welbevinden voor onze bewoners/cliënten.

Oog voor elkaar én voor kwaliteit

“We hebben niet alleen oog voor elkaar, maar ook oog voor kwaliteit”, zegt bestuurder Marcel van Woensel. “Elke medewerker is als het ware een kwaliteitsmedewerker. Met z’n allen dragen we een steentje bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Dit hart symboliseert die inzet.” Ook de centrale cliëntenraad omarmt het kwaliteitshart. “Het draait om de balans tussen zorg en welbevinden”, aldus Marieke Smits van Oyen. “De centrale cliëntenraad is trots op hoe die balans bij Van Neynsel is gerealiseerd en hoe die continu in ontwikkeling is en blijft.” Van Woensel: “De komende maanden gaan we verder met de uitwerking aan de slag en gaan we in de praktijk toetsen wat de status is van de beloftes. Want wat je belooft, moet je ook waarmaken.”

Fotobijschrift: Marieke Smits van Oyen van de centrale cliëntenraad en bestuurder Marcel van Woensel van Van Neynsel tonen het kwaliteitshart.