Extra steun voor kwetsbare ouderen met dementie

Kwetsbare ouderen met dementie uit ‘s-Hertogenbosch kunnen terugvallen op het team Sociale Benadering Dementie van Van Neynsel. In verband met de coronacrisis wordt dat team uitgebreid en wordt aanvullende dienstverlening ingezet. Zo kunnen eventuele crisissituaties worden voorkomen en worden de leefsituaties in deze extra eenzame tijden verbeterd. Dat laatst gebeurt onder meer met speciale tablets die de mogelijkheid bieden tot beeldbellen, allerlei sociale activiteiten en het geven van passende ondersteuning aan zowel cliënten als hun naasten.

Het corona-virus leidt tot een afname van sociale contacten bij een groep mensen die een al kwetsbaar is, zoals mensen met dementie die nog thuis wonen. Dit komt mede omdat ondersteuningsvormen zoals dagbesteding gesloten zijn, de beschikbaarheid van thuiszorg kleiner is en er een opnamestop voor verpleeghuizen geldt. Vorig jaar startte het programma Sociale Benadering Dementie in de wijk ’s-Hertogenbosch-Zuid. Het is een initiatief van Anne-Mei The, dat door Van Neynsel is omarmd. Een multidisciplinair team met professionals uit onder meer de zorg- en welzijnssector zet zich in om passende ondersteuning te vinden voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen. Bijvoorbeeld door een sociaal netwerk rondom deze groep op te bouwen. En niet de medische situatie van een oudere met zorgvraag, maar zijn of haar wensen en behoeften vormen daarbij het uitgangspunt.

Zingeving en vermaak

Omdat de coronacrisis het niet meer toelaat dat ouderen thuis bezoek krijgen, worden speciale tablets geïntroduceerd binnen het team, met daarop programma’s die zijn gericht op zingeving en vermaak in groepen. De tablet heeft een gebalanceerd programma met ondersteuning gericht op de coronacrisis, ervaringsverhalen, lezingen en interactieve webinars, vermaak en informatievoorziening. Voor de meest kwetsbaarste groep is er ook een monitorfunctie: zonder actie van de eigenaar kan een beeldbelgesprek worden gestart. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld samen eten – veilig op afstand.

Extra ouderen

“We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om het programma verder uit te bouwen en dat is gelukt”, vertelt Jorie Akkermans, Directeur Zorg bij Van Neynsel. We kunnen nu meer mensen helpen en dat is heel waardevol. Zo hopen we nog meer kwetsbare ouderen te ondersteunen in deze zware tijd. Met de RIVM-maatregelen natuurlijk als uitgangspunt.” Van Neynsel hoopt volgende week met de uitbreiding van het team te starten en dan ook de tablets in gebruik te kunnen nemen.

Interesse of nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Mail sbteam@vanneynsel.nl of kijk op www.vanneynsel.nl/social-trials/