Wij zijn Zuiderschans verwelkomt eerste bewoners

De splinternieuwe woonzorglocatie Wij zijn Zuiderschans in ’s-Hertogenbosch-Zuid is bewoond. Gisteren, maandag 11 juli, trokken de eerste huurders van woningcorporatie Zayaz in hun appartement. Onze studio’s voor mensen met dementie gaan volgende week open. En dan kan Wij zijn Zuiderschans gaan bruisen van het leven.

In Wij zijn Zuiderschans verhuurt Zayaz 75 appartementen voor 65-plussers, met en zonder zorgvraag. Ook zijn er 8 appartementen voor mensen die zich inzetten als vrijwilliger, zogenoemde buurtverbinders. Daarnaast heeft Van Neynsel 44 studio’s voor mensen met dementie en 2 logeerkamers voor zogenoemde respijtzorg. In Wij zijn Zuiderschans kijken buren naar elkaar om en doen samen actief leuke dingen. Familie, vrienden, buurtbewoners en vrijwilligers ontmoeten elkaar op het centrale Ontmoetingsplein waar steeds weer iets nieuws te beleven valt.

Doe mee!

Wij zijn Zuiderschans is volledig ingericht op meedoen. Samen koken, wandelen of een bezoek brengen aan een museum. De talenten en interesses van de bewoners staan daarbij centraal. Dit geldt ook voor mensen met dementie. De focus ligt op wat er nog allemaal kan. Een bewoner met dementie heeft dus dezelfde privacy als ieder ander, én dezelfde vrijheid. Alleen zal een enkele deur voor sommigen niet meer vanzelfsprekend opengaan. Voor alle bewoners is Wij zijn Zuiderschans een veilig en gezellig thuis.

Vernieuwende aanpak

Van Neynsel kiest voor een vernieuwende aanpak in de ouderenzorg met een team dat bestaat uit medewerkers met én zonder zorgachtergrond. Mensen met ervaring in bijvoorbeeld de horeca of dienstverlening werken samen met verpleegkundigen en verzorgenden volgens het principe van de Sociale Benadering Dementie . Een waardevolle combinatie.

Pionieren

Bij Wij zijn Zuiderschans wordt dus volop gepionierd. Dat zit in de intensieve samenwerking tussen Zayaz en Van Neynsel, in onze nieuwe aanpak van zorg en welbevinden (waarmee ook de arbeidsproblematiek wordt aangepakt), in de familieparticipatie die een grote rol gaat spelen (professionals en mantelzorgers hand-in-hand) en in de buurtverbinders die er wonen. Bij Wij zijn Zuiderschans doet iedereen mee, dat is het idee.

In het najaar wordt een open dag georganiseerd. Direct omwonenden worden deze week al ontvangen om een kijkje bij de locatie te nemen.

Een van de eerste bewoners van Wij zijn Zuiderschans

Medewerkers van Van Neynsel en Zayaz namen vorige week een kijkje in de nieuwe locatie, zoals hier bij het centrale Ontmoetingsplein.