Van Neynsel sluit met alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor 2024

Van Neynsel heeft contracten voor 2024 afgesloten met alle zorgverzekeraars, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Zorgkantoor Noordoost-Brabant. Dat betekent dat uw zorg in 2024 wordt vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Het gaat dan om langdurige zorg, zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), wijkverpleging, eerstelijnsverblijf hoog complex, geriatrische revalidatiezorg (GRZ), geneeskundige zorg aan specifieke patiëntengroepen (GZSP) en eerstelijns paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtiek).

Heeft u een vraag over de vergoeding van zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij bekijken op basis van uw polis wat wordt vergoed en hoe hoog de vergoeding is.