Wij zijn Zuiderschans is Koploper!

Op donderdag 16 maart is woonzorglocatie Wij zijn Zuiderschans benoemd tot Koploper door het Actie Leer Netwerk en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Koplopers zijn concrete initiatieven die op vernieuwende manier bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.

Bij Wij zijn Zuiderschans zorgen we ervoor dat mensen met en zonder zorgvraag fijn en betekenisvol samenwonen door een vernieuwende aanpak in de ouderenzorg. Het team bestaat uit medewerkers met én zonder zorgachtergrond. Zo verlichten we de druk op zorgpersoneel en creëren we woonruimte, hebben we oog voor elkaar en doet iedereen mee. Als koploper zijn we inspiratie voor andere organisaties en werken we samen met ander koplopers aan het verder uitbreiden van onze ideeën.

Samenwerking

Van Neynsel, woningcorporatie Zayaz en Butterfly Effect ontwikkelden samen de nieuwe locatie in ‘s-Hertogenbosch. In totaal zijn er 127 appartementen voor mensen met en zonder zorgvraag. Hiervan zijn 44 studio’s voor mensen met dementie, 8 woningen voor Butterfly buurtverbinders en 75 woningen voor 65-plussers.

Buurtverbinders

De buurtverbinders zetten zich een aantal dagdelen per week vrijwillig in voor Wij zijn Zuiderschans. Hierbij draait het om verbinding tussen bewoners vanuit eigen interesses en talent. Zo organiseren de verbinders workshops, wandelingen of het kerstdiner. Ze worden hierbij ondersteund door een community coach en werken samen met de zorgmedewerkers van Van Neynsel. Op die manier verrijken bewoners met én zonder zorgvraag elkaars leven. Er is meer contact tussen de verschillende generaties. Kwetsbare bewoners krijgen zo meer aandacht, wat de druk op het zorgpersoneel vermindert.

Maatschappelijk en financieel positieve effecten

Ook financieel verwachten we goede resultaten te boeken. Uit onze maatschappelijke kosten- en batenanalyse blijkt dat elke geïnvesteerde euro € 2,64 oplevert. Dankzij deze innovatieve werkwijze ervaren zorgmedewerkers meer werkplezier en is er minder verzuim en personeelsverloop.

Op de foto v.l.n.r.: Eric van der Hulst (wijkmanager Wij zijn Zuiderschans), Caro Klein (Butterfly buurtverbinder), Daniek Timmermans (Plv. hoofd afdeling Arbeidsmarkt bij ministerie VWS).