Nieuwe prijzen bij horeca alle locaties

Van Neynsel is een zorginstelling zonder winstoogmerk. Onze horecaprijzen zijn dus lager dan bij reguliere horeca, en dat willen we ook zo houden. Toch verhogen we vanaf 3 april onze horecaprijzen, onder meer omdat de inkoopkosten wereldwijd fors zijn gestegen. De indexatie van de prijzen doen we aan de hand van de Consumenten Prijs Index (CPI), zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek ze hanteert.

Prijzen voor bewoners in zorg (intramuraal)
Voor bewoners die bij ons in zorg zijn, stijgen de prijzen licht.
Een paar voorbeelden: De prijs van een flesje bier voor cliënten in zorg wordt verhoogd van € 2,05 naar € 2,15. Een flesje cola van € 1,75 naar € 1,85 en een gebakje van € 3,- naar € 3,15.

Prijzen voor medewerkers en vrijwilligers
Voor medewerkers en vrijwilligers gelden dezelfde prijzen als voor bewoners in zorg.

Prijzen voor zelfstandige huurders (al dan niet met zorg) en bezoekers
Voor deze groep verhogen we de prijzen iets meer. Weet wel: de prijzen zijn ten opzichte van commerciële horeca nog steeds erg vriendelijk.
Een paar voorbeelden: de prijs van een flesje bier voor niet-cliënten wordt verhoogd van € 2,05 naar € 2,55. Een flesje cola van € 1,75 naar € 2,20 en een gebakje van € 3,- naar € 3,75.