Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Resultaten 2019

In 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij gaat de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang is een tijdelijke ‘aanjager’ die vrijwilligers werft en aan de juiste woning en cliënt koppelt.

In 2019 hadden we meer aandacht voor samenwerken, feedback geven, werken aan vertrouwen en werkplezier om zodoende de tevredenheid en het werkplezier te vergroten. Dit deden we onder meer door iedereen mee te laten doen aan de Expeditie Zorg en Welbevinden.

Speerpunten 2020

Meer aandacht voor samenwerken, feedback geven, werken aan vertrouwen en werkplezier; tevreden en vitale medewerkers.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring