Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2021

Verbeteren van personeelssamenstelling en taakverdeling; inzetten van ‘andersgeschoolden’ en zorghulpen ten behoeve van het bieden van nabijheid, toezicht en zinvolle dagbesteding.

Dit heeft vertraging opgelopen door corona. Effecten van corona worden als leerpunten meegenomen naar 2022.

In 2021 is er op de volgende manier aandacht besteed aan het onderwerp Arbo; 

Arbo staat minimaal 2x per jaar op de agenda van het woningoverleg, tilthermometer is per woning ingevuld en knelpunten worden besproken en opgepakt, medewerkers ervaren dat er genoeg hulpmiddelen zijn, regelmatig attenderen op gebruik van de (juiste) hulpmiddelen, medewerkers geneigd tot uiterste gaan en pas nadenken over hulpmiddelen als er klachten zijn

In 2021 is vanuit expeditie bij aanvang overleg rondje “hoe zit je erbij en hoe gaat het in het team”, waar nodig specifiek agendapunt samenwerking of iets dergelijks en bij verschillende teams is programma krachtige teams vanuit de academie ingezet

Speerpunten 2022

In 2022 is de aanpak van het ziekteverzuim een belangrijk aandachtpunt. We  zorgen voor de juiste hulpmiddelen, scholing èn het toezien op het juiste gebruik van de hulpmiddelen en de juiste houding en tiltechnieken; extra aandacht voor gedrag medewerkers t.b.v. juiste gebruik. Extra aandacht voor het psychisch welbevinden van de medewerker in verband met de impact van de Covid-pandemie.

In 2022 wordt meer aandacht besteed aan  samenwerken, feedback geven, werken aan vertrouwen en werkplezier met als doel een tevreden en vitale medewerker.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring