Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Klantenservice

Weten welke zorg het beste bij uw situatie past? Of wilt u de mogelijkheden bespreken? Bel of stuur een e-mail; wij helpen u graag.

 073 – 82 28 000

klantenservice@vanneynsel.nl

Resultaten 2019

In 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij ging de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang was een tijdelijke ‘aanjager’ die vrijwilligers werfde en aan de juiste woning en cliënt/bewoner koppelde.

In 2019 was er sprake van een positieve aanspreekcultuur. Afspraak is afspraak en ieder toont eigenaarschap met bijbehorende verantwoordelijkheid; zowel intern als extern. Dit betekent zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Ook zijn wij bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers meer gaan informeren en betrekken bij de zorg- en dienstverlening.

Het verbeteren van de communicatie kwam in de teamoverleggen volop aan de orde en is opgenomen in het teamontwikkelplan. Ook is de samenwerking met de cliëntenraad verbeterd. Er is meer open en transparant gecommuniceerd. Tot slot is gestuurd op het nakomen van gezamenlijke gemaakte afspraken.

Speerpunten 2020

Binden en boeien medewerkers door uitvoering te geven aan strategisch personeelsplan (SPP); voeren van jaargesprekken, bieden van verzuimbegeleiding, stimuleren inzet individueel opleidingsbudget, toekomstplannen maken mét de teams in plaats van voor de teams; ondersteuning van de juiste mensen en systemen.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring