Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Resultaten 2019

In 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij gaat de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang is een ‘aanjager’ die vrijwilligers werft en aan de juiste cliënt/bewoner koppelt.

In 2019 is meer aandacht besteed aan het verbeteren van de eigen invloed van medewerkers middels een nog betere begeleiding door de teamcoach. Gezamenlijk werd de roosterplanning gemaakt, en medewerkers leerden hun wensen aan te geven. Dit is een continu doorlopend proces waar verbeteringen in te zien zijn.

Speerpunten 2020

Binden en boeien van medewerkers door van een open, welkom en veilig werk- en leerklimaat te creëren met persoonlijke aandacht, coaching, jaargesprekken en ruimte tot persoonlijke ontwikkeling. Stimuleren van omdenken. Luisteren naar wat medewerkers nodig hebben om welbevinden te ervaren en vast te houden.

Voortzetten verbetering eigen invloed medewerkers in het gezamenlijk maken van de teamroosters en blijven ontwikkelen van de feedback op collega’s en het in het aangeven van de persoonlijke wensen t.a.v. evenwicht tussen privé en werk in het rooster.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring