Tevredenheid medewerkers & vrijwilligers

Van Neynsel weet dat tevreden medewerkers en vrijwilligers een voorwaarde zijn voor goede zorg voor onze cliënten. Daarom onderzoeken we regelmatig hoe medewerkers en vrijwilligers hun werk en de organisatie ervaren.

Resultaten 2019

In 2019 is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd; hierbij ging de aandacht uit naar vrijwilligers die bij de woningen actief zijn. Van belang is een tijdelijke ‘aanjager’ die vrijwilligers werft en aan de juiste woning en cliënt koppelt.

In 2019 is meer aandacht besteed aan het voorkomen en begeleiden van verzuim en het verbeteren van de personeelssamenstelling. Er zijn inmiddels met medewerkers gesprekken aangegaan; al dan niet met de afdeling P&O daarbij vertegenwoordigd.

In 2019 is de flexibele inzet van clusterplanning verder geoptimaliseerd als ook de samenwerking tussen de teams. Tevens is de werk-/privébalans verbeterd. Inmiddels wordt clusterbreed gewerkt en indien nodig Boswijk-breed; tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een flexpool.

In de clusterbijeenkomsten (4 keer per jaar bijeenkomsten voor alle medewerkers van de clusters inclusief ondersteuning en behandelaren) stond in de bijeenkomst van juni het onderwerp communicatie op de agenda. Hiervoor is een programma ontwikkeld, naast coaching op communicatie in de teams.

Diverse vacatures zijn uitgezet voor diverse functies. Ook is ingezet op zij-instromers die via het project Lefgozers de opleiding gaan volgen.

Het burensysteem is ingevoerd: woningen zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen op elkaar terugvallen.

Er was aandacht voor de planning; 2 medewerkers van Boswijk assisteren bij de planning om in de roosters de werk-/privé-balans te verbeteren.

Complimenten of klachten

Van Neynsel wil graag dat cliënten voor Van Neynsel blijven kiezen. Daarom werken we continu aan onze kwaliteit.Bent u bijzonder tevreden of heeft u suggesties om de zorg en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag. Neemt u contact op met onze klantenservice op 073 – 82 28 000 om uw feedback met ons te delen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening. Een compliment wordt gedeeld met de afdeling of medewerker(s) die u zo goed geholpen hebben.

Bent u ergens ontevreden, boos of teleurgesteld over? Wij verzoeken u dit direct kenbaar te maken aan de betrokken medewerker(s), zodat we uw klacht kunnen oplossen. Wanneer zij het niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kunt u een klacht indienen.

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is de grootste, onafhankelijke ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Elke cliënt kan hier een waardering over de zorg achterlaten. Van Neynsel is altijd blij met reacties van cliënten. Wanneer u een waardering achterlaat, brengt u samen met andere cliënten de kwaliteit van de zorg in kaart. Daar heeft iedereen profijt van!

Deel uw ervaring